Menu rozwijane

15 marca 2022

Podczas wideo spotkania Agata Kornhauser–Duda i Brigitte Macron podjęły szereg zagadnień związanych z pomocą humanitarną dla Ukrainy oraz uciekających z ogarniętego wojną kraju mieszkańców. 

Pierwsze Damy rozmawiały o współpracy Polski i Francji w zakresie opieki nad dziećmi onkologicznymi oraz dotkniętymi innymi schorzeniami, w tym różnego typu niepełnosprawnościami. Francja już przygotowała miejsca dla hospitalizowanych małych pacjentów, a Brigitte Macron pozostaje w kontakcie z polskimi placówkami, w których obecnie leczone są dzieci. Małżonki Prezydentów omówiły także zakres potrzeb związanych z przyjmowaniem dorosłych osób z niepełnosprawnościami z ogarniętej wojną Ukrainy.

Pierwsza Dama Francji mówiła o spotkaniach z uchodźczyniami, które trafiły do jej kraju, o przygotowywanych miejscach w szkołach oraz zakwaterowaniu dla uczniów i ich rodzin. Wyraziła solidarność z narodem ukraińskim i zadeklarowała dalszą chęć wsparcia. Na ręce Małżonki Prezydenta RP złożyła podziękowania dla Polaków, którzy tak błyskawicznie zareagowali na zaistniałą sytuację.

Kancelaria Prezydenta od lat, we współpracy z MSZ i darczyńcami, prowadzi akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie” skierowaną do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich. Obecnie akcja przerodziła się w pomoc Ukrainie, a dzięki wieloletniej  współpracy, wizytach pracowników Kancelarii w Ukrainie, a także spotkaniach na żywo i wideo rozmowach Pierwszej Damy, udało się nawiązać wiele kontaktów. Dzięki nim znane są bieżące potrzeby mieszkańców kraju w poszczególnych miejscowościach. Pierwsza Dama opowiedziała też o pomocy kierowanej do osób znajdujących się już bezpiecznie w Polsce, głównie mam z dziećmi, z którymi Pierwsza Dama regularnie się spotyka.

Agata Kornhauser–Duda, która rozmawiała dziś także z Jej Królewską Wysokością Wielką Księżną Luksemburga Marią Teresą, zabiega o koalicję Małżonek przywódców na całym świecie na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Brigitte Macron wyraziła wolę połączenia wysiłków na rzecz uchodźców, przyznając, że współpraca między państwami pozwoli na szeroką koordynację działań i precyzyjną pomoc.

Rozmowa Pierwszych Dam Polski i Francji
Rozmowa Pierwszych Dam Polski i Francji
004_Agata_Kornhauser-Duda_online_Brigitte_Macron_20220315_MBO10196.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_online_Brigitte_Macron_20220315_MBOp10188.jpg