Menu rozwijane

23 marca 2022

O międzynarodowej koordynacji działań humanitarnych Pierwsza Dama rozmawiała z Małżonką Prezydenta Łotwy. Chwilę wcześniej pomoc Ukraińcom była przedmiotem zdalnego spotkania z Jej Królewską Wysokością Królową Belgów.

W rozmowie z prezydentową Andrą Levite Agata Kornhauser–Duda podkreśliła, że Polska mierzy się z potężną falą uchodźców, wśród których coraz więcej osób wymaga opieki i pomocy. Pacjenci szpitali, podopieczni domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczo–wychowawczych, domów seniora i hospicjów trafiają do Polski często w dużych grupach. Dlatego Pierwsza Dama zabiega o koalicję Małżonek przywódców oraz koronowanych głów na całym świecie na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Podczas dzisiejszej rozmowy przedstawiła niektóre efekty wspólnych działań. Małżonka Prezydenta RP mówiła o ewakuacji onkologicznie chorych dzieci m.in. do Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji. Dzięki współpracy Pierwszych Dam Polski i Niemiec udało się także otoczyć opieką dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami.

Podczas rozmowy z Pierwszą Damą Łotwy Agata Kornhauser–Duda mówiła o dużym wsparciu sióstr i zakonników, szczególnie przebywających w Ukrainie. Często są oni łącznikami między Polską i Ukrainą, przedstawiają bieżącą sytuację, mówią o potrzebach mieszkańców, koordynują dystrybucję darów.

Kancelaria Prezydenta RP od lat, we współpracy z MSZ i darczyńcami, prowadzi akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która obecnie skierowana jest do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Dzięki nawiązanym w trakcie wieloletniej współpracy kontaktom, wysyłane pod patronatem Pary Prezydenckiej transporty z pomocą rzeczową, trafiają do najbardziej potrzebujących mieszkańców Ukrainy.

Rozmowa z Pierwszą Damą Łotwy (1)
06_Agata_Kornhauser_Duda_rozmowa_Andra_Levite_Maloznka_Prezydenta_Lotwy_20220323_GJB_5437[1].jpg