28 maja 2021

Uroczystość zbiegła się z obchodami 25-lecia istnienia Koła PSONI w Wolbromiu

Wizyta Pierwszej Damy w Kluczach w woj. małopolskim

Wizyta Pierwszej Damy w Kluczach w woj. małopolskim

Wizyta Pierwszej Damy w Kluczach w woj. małopolskim

Pierwsza Dama wzięła udział w otwarciu Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych

Pierwsza Dama wzięła udział w otwarciu Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych

Pierwsza Dama została uhonorowana Medalem Fideliter et Constanter będącym odznaczeniem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Wyróżnienie przyznawane jest osobom, „których działania społeczne są wyjątkowe i które w sposób szczególny zasłużyły się dla realizacji celów statutowych" PSONI

Wyróżnienie przyznawane jest osobom, „których działania społeczne są wyjątkowe i które w sposób szczególny zasłużyły się dla realizacji celów statutowych" PSONI

Wydarzenie umiliły występy podopiecznych Stowarzyszenia oraz opiekunów i wychowawców

Uroczystość zbiegła się z obchodami 25-lecia istnienia Koła PSONI w Wolbromiu

Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek i spotkała się z mieszkańcami mieszkań treningowych

Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek

Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek

Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych

Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych

Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych

Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych

o2067818931.jpg
o831136762.jpg
o1984080066.jpg
o404477069.jpg
o1156471704.jpg
o1897666072.jpg
o1423335538.jpg
o1604252074.jpg
o1418879667.jpg
o890240820.jpg
o761488251.jpg
o1202705192.jpg
o1503151687.jpg
o1067727574.jpg
o1372717808.jpg
o1270239881.jpg
o1237360759.jpg
o1959298990.jpg

W piątek w Kluczach w woj. małopolskim Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w otwarciu Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość związana była także z obchodami 25-lecia istnienia Koła PSONI w Wolbromiu, założyciela ośrodka. – To, co uważam za najwyższą wartość, to duchowe i emocjonalne wsparcie, jakie otrzymują od Państwa podopieczni: ciepło, niezwykła empatia, zauważenie w każdym podopiecznym jego szczególnych potrzeb, potencjału i talentu i umiejętność dawania możliwości rozwoju na miarę każdego z wychowanków – mówiła Małżonka Prezydenta.

Otwarcie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, zrzeszające rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Dzienne Centrum Aktywności, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Leczniczy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka, projekt Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji oraz Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny. Obecnie PSONI obejmuje opieką prawie 700 osób z niepełnosprawnościami. – To wszystko, czego udało się Państwu dokonać, placówki i wszystkie programy, dają imponujący obraz dokonań – mówiła Pierwsza Dama, składając życzenia z okazji 25-lecia istnienia PSONI Koło w Wolbromiu. –  Stworzyli Państwo cały system opieki: od narodzin aż po późną starość, to się rzadko udaje jednej organizacji. To co najważniejsze to fakt, że zawsze stwarzali Państwo warunki do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych, a także zawsze dbali Państwo, by przygotować ich do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Nie udałoby się dokonać tego wszystkiego, gdyby nie wspaniali ludzie zasiadający w Zarządzie Koła, wspaniali współpracownicy i przyjaciele, ponieważ to właśnie dzięki wychowawcom, nauczycielom, rehabilitantom i wielu specjalistom udało się tak pięknie wspierać podopiecznych – uzupełniła. 

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama w Wolbromiu Wielkanocne warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Otwarcie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach ma na celu zapewnienie wielospecjalistycznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym, a także opieki wytchnieniowej, będącej formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Część obiektu została przystosowana na mieszkania chronione. – Miałam okazję kilkukrotnie spotykać się z podopiecznymi, wychowawcami i nauczycielami i muszę powiedzieć, że to co Państwa wyróżnia, to z jednej strony wysoki profesjonalizm, kompetencje, bardzo dobre wyszkolenie, ale z drugiej strony coś, czego nie da się zmierzyć żadną miarą. To, co uważam za najwyższą wartość, to duchowe i emocjonalne wsparcie, jakie otrzymują od Państwa podopieczni: ciepło, niezwykła empatia, zauważenie w każdym podopiecznym jego szczególnych potrzeb, potencjału i talentu i umiejętność dawania możliwości rozwoju na miarę każdego z wychowanków – zauważyła Pierwsza Dama.

Otwarcie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Małżonka Prezydenta wyraziła radość z możliwości dokonania symbolicznego otwarcia Centrum w Kluczach oraz przekonanie, że będzie on wychodził daleko naprzeciw potrzebom jego podopiecznych. – Jestem przekonana, że podopieczni, i młodsi i starsi, otrzymają tutaj wyspecjalizowane wsparcie, ale także będą mogli spróbować samodzielnego życia w mieszkaniach chronionych, będą mogli odbywać starze zawodowe, ale przede wszystkim odnajdą tu rodzinną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa – stwierdziła. Pierwsza Dama podczas zwiedzania centrum rozmawiała o zmianie świadomości społecznej, jaka dokonała się w Polsce na przestrzeni lat, przyznała jednak, że wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, np. w kwestii niechęci pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zauważyła też, że polskie doświadczenia wędrują poza nasze granice, a idea opieki nad osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi przekazywana jest na Wschód. 

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama w Centrum Rehabilitacyjnym Ojców Kamilianów w Tbilisi

W piątek Pierwsza Dama poznała mieszkańców mieszkań treningowych. Pytała ich o trudności napotykane na drodze do samodzielności, sposoby spędzania czasu, nowe obowiązki i dumę z osiąganej przez nich niezależności wśród najbliższych.

Otwarcie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 3

W trakcie dzisiejszego wydarzenia Pierwsza Dama została uhonorowana Medalem Fideliter et Constanter będącym „odznaczeniem przyznawanym osobom, których działania społeczne są wyjątkowe i które w sposób szczególny zasłużyły się dla realizacji celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. – Przyjmuję to wyróżnienie jako zobowiązanie do dalszego wspierania Państwa środowiska – zapewniła Pierwsza Dama. Wręczono także wyróżnienia „Kula Doskonałości” oraz Honorowe Odznaki Województwa Małopolskiego, „Krzyże Małopolski”. – Chciałabym pogratulować wszystkim, którzy otrzymali dziś medale i wyróżnienia, cieszę, się, że jest tu tak wiele ludzi dobrej woli, którym leży na sercu godne życie osób niepełnosprawnych – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Otwarcie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Aktu otwarcia Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach Małżonka Prezydenta dokonała wspólnie z Tomaszem Urynowiczem Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, Mariuszem Bojarowskim Sekretarzem Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz reprezentującą mieszkańców ośrodka Katarzyną Drożdżowską.

Wydarzenie umiliły występy podopiecznych Stowarzyszenia oraz opiekunów i wychowawców.