20 sierpnia 2018

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

Wizyta Małżonki Prezydenta w Ambasadzie RP w Canberze. Spotkanie z młodzieżą polonijną i nauczycielami.

o1972518422.jpg
o322700273.jpg
o302665171.jpg
o171912573.jpg
o1078744751.jpg
o1173248066.jpg
o857337191.jpg
o2046749119.jpg
o2135810448.jpg
o1044377517.jpg
o1013909807.jpg
o1911410007.jpg
o151548312.jpg

Pierwsza Dama, która towarzyszy Prezydentowi podczas wizyty w Australii, odwiedziła Ambasadę RP w Canberze, gdzie spotkała się z dziećmi i nauczycielami Szkoły Polskiej, a także z młodzieżą z Polskiej Grupy Tańca „Wielkopolska”.

Dzieci przygotowały bogaty program artystyczny - zaprezentowały Małżonce Prezydenta wiersze polskich twórców – Antoniego  Słonimskiego czy Wandy Chotomskiej. Wspólnie zaśpiewały też piosenkę  „Jesteśmy Polką i Polakiem” .

Dyrektor Szkoły Polskiej opowiedziała z kolei o pracy placówki. Do działającej w Phillip w Canberze od 1985 r. szkoły obecnie uczęszcza 56 uczniów. W ubiegłym roku  szkoła otrzymała prestiżową nagrodę „2017 Government Multicultural Award”, w kategorii Edukacja, w konkursie zorganizowanym przez lokalny rząd ACT.

Szkoła Polska jest niezastąpionym ośrodkiem krzewienia języka i kultury polskiej oraz podtrzymywania i umacniania poczucia tożsamości narodowej Polonii mieszkającej w Canberze. Małżonka Prezydenta RP, dla której spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną są bardzo ważne z uwagi na jej wieloletnie doświadczenie zawodowe, zawsze chętnie odwiedza uczniów w przeróżnych placówkach oświatowych na całym świecie. Agata Kornhauser-Duda podkreśla wówczas, jak bardzo docenia pracę nauczycieli polonijnych, ale także codzienny wysiłek rodziców dzieci mieszkających poza granicami naszego kraju - szkoły polonijne nierzadko znajdują się w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania.

Podczas wizyty w ambasadzie Pierwsza Dama obejrzała także występ Polskiej Grupy Tańca „Wielkopolska”, która zaprezentowała m.in. Krakowiaka i Polkę.  Dzieci i młodzież skupione wokół tej grupy poznają i kultywują bogate polskie folklorystyczne dziedzictwo poprzez taniec. (WP)