Menu rozwijane

04 lipca 2019

Już po raz trzeci na Ukrainie i Białorusi odbyła się Olimpiada Historii Polski. W Belwederze Małżonka Prezydenta uhonorowała laureatów wydarzenia organizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym.

Pierwsza Dama: Edukacja jest najlepszą inwestycją we wzmacnianie pozycji polskiej mniejszości narodowej - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Pierwsza Dama wyraziła radość, że już drugi rok z rzędu ma okazję spotkać się z młodymi miłośnikami historii Polski.

Czytaj więcej >>> 

Uczestnikom konkursu złożyła gratulacje w imieniu własnym i Prezydenta Andrzeja Dudy. – Odnieśliście wspaniały sukces – zapewniła Pierwsza Dama. Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na Ukrainie i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski.

– Przede wszystkim chciałabym podziękować Wam za to, że podjęliście wyzwanie, jakim jest nauka historii kraju Waszych przodków – powiedziała Małżonka Prezydenta. Wyjaśniła, że zdaje sobie sprawę z ogromu trudu i pracy zainwestowanych w przygotowanie się do tej niełatwej, gdyż obejmującej swoim zakresem historię od średniowiecza do współczesności, olimpiady.

Wyróżnieniami w projekcie skierowanym do polskiej młodzieży szkolnej z Ukrainy i Białorusi są nie tylko nagrody rzeczowe i pobyt w Warszawie, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. – Cieszy mnie, że chcecie związać swoją przyszłość z Polską. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj czuli jak u siebie w domu, czego z całego serca Wam życzę – mówiła Pierwsza Dama. – Oświadczyła, że jest "głęboko przekonana, że edukacja jest najlepszą inwestycją we wzmacnianie pozycji polskiej mniejszości narodowej w krajach jej zamieszkania. – Ta pozycja naszych rodaków za granicą, w społecznościach, w których przyszło im żyć, ma istotny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków – uzupełniła Agata Kornahauser-Duda.

Pierwsza Dama: Edukacja jest najlepszą inwestycją we wzmacnianie pozycji polskiej mniejszości narodowej - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Małżonka Prezydenta wspomniała swoje niedawne spotkanie z Polakami z Białorusi - Sybirakami i weteranami walk o niepodległość. – To zawsze są trudne i bolesne rozmowy, ale też bardzo pouczająca lekcja historii polskiego narodu i państwa. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu – powiedziała Pierwsza Dama.

Małżonka Prezydenta „słowa uznania, wdzięczności i szacunku” skierowała też do nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do udziału w olimpiadzie.  Podziękowała im za pomoc w kształtowaniu i umacnianiu świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w miejscu zamieszkania naszych rodaków, a także za „wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu dla kultur i tradycji, zarówno kraju pochodzenia, jak i kraju zamieszkania”.

Pierwsza Dama: Edukacja jest najlepszą inwestycją we wzmacnianie pozycji polskiej mniejszości narodowej - zdjęcie w treści artykułu nr 3

W trzeciej edycji olimpiady wzięło udział ponad 300 dzieci z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących. Zdobywca pierwszej nagrody otrzymał indeks do jednej z polskich uczelni:  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego lub Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pierwsza Dama doceniła również organizatorów wydarzenia, dziękując im za „nowatorskie spojrzenie na potrzebę upowszechniania polskiej historii wśród młodego pokolenia Polaków za naszą wschodnią granicą”. (KS

Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (1)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (2)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (3)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (4)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (5)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (6)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (7)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (8)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (9)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (10)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (11)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (12)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (13)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (14)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (15)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (16)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (17)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (18)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (19)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (20)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (21)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (22)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (23)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (24)
Finał Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi z udziałem Pierwszej Damy (25)
o942852668.jpg
o1561129596.jpg
o2097564321.jpg
o1965212685.jpg
o907927013.jpg
o1940302773.jpg
o971161077.jpg
o358540931.jpg
o2032944936.jpg
o458264692.jpg
o584828182.jpg
o705433874.jpg
o1796743088.jpg
o1116466358.jpg
o304701595.jpg
o652807837.jpg
o264820889.jpg
o759293907.jpg
o2140985101.jpg
o1631468634.jpg
o1307629169.jpg
o740413652.jpg
o1101745723.jpg
o943572002.jpg
o570861316.jpg
Może Cię zainteresować Małżonka Prezydenta gościła Polaków z Białorusi Pierwsza Dama na Ukrainie z młodymi liderami środowisk polskich