Menu rozwijane

25 września 2017
Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”
Pierwsza Dama na konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie”
Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”
Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”
Pierwsza Dama na konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie”
Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”
Pierwsza Dama na konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie”
o303098738.jpg
o1119348270.jpg
o1244254065.jpg
o1760714680.jpg
o448693676.jpg
o1412928130.jpg
o431464274.jpg

W przededniu Europejskiego Dnia Języków Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tegoroczna konferencja objęta Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP poświęcona została problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Pierwsza Dama wzięła udział w panelu pt. „Jak doskonalić warsztat nauczycieli języków: Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków”, podczas którego swoje prezentacje przedstawili: prof. Simon Borg, prof. Krystyna Droździał-Szelest, dr hab. Marta Szymańska, prof. Joanna Madalińska-Michalak i dr Bunjamin Bavli. Dyskusję poprowadził dr hab. Jarosław Krajka. Paneliści zwracali uwagę na nowe kierunki w kształceniu nauczycieli języków obcych, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby dzieci z doświadczeniem migracji w polskich szkołach. Rozmawiano także o roli nauczyciela języka polskiego jako obcego. Podjęto temat kompetencji emocjonalnych nauczycieli języka obcego w edukacji i doskonaleniu zawodowym.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała organizatorom wydarzenia za to, że wyszli naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli. – My jako nauczyciele odgrywamy swoistą rolę ambasadorów – nie tylko swojego kraju, ale także ambasadorów tego kraju, którego języka nauczamy. Jest to ogromnie ważne, ponieważ w ten sposób budujemy postawę tolerancji naszych uczniów, ale przede wszystkim budujemy bardzo pozytywne, pozapolityczne relacje – podkreśliła Małżonka Prezydenta RP.

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.