Menu rozwijane

07 czerwca 2019

Podczas trwającej wizyty na Ukrainie Małżonka Prezydenta udała się do Złoczowa, gdzie w Domu Polskim spotkała się z przedstawicielami lokalnego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Pierwsza Dama rozmawiała również z uczniami polskiej szkoły, a następnie poznała członków dwóch rodzin, które odwiedziła w ich domach.

W piątek, w malowniczej miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Ukrainy, Pierwsza Dama spotkała się z członkami złoczowskiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. W budynku znajduje się również Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej, której uczniowie przygotowali wspaniały występ artystyczny.

Pierwsza Dama na Ukrainie: Przyjeżdżamy do Was w ramach wdzięczności za Wasze trwanie w polskości - zdjęcie w treści artykułu

Działalność towarzystwa opiera się na silnych więziach społeczności lokalnej polskiego pochodzenia. Przy organizacji skupiającej obecnie 385 członków rozwija się sobotnia szkoła, w której dzieci polskiego pochodzenia otrzymują niepowtarzalną możliwość podtrzymywania relacji z krajem swoich przodków, uczenia się języka ojczystego, polskiej historii, kultury i tradycji. 

– Dziękuję wszystkim Państwu za wysiłek organizacyjny i społeczną aktywność oraz za budowę wspólnoty Rodaków – mówiła w Złoczowie Pierwsza Dama. Podkreśliła ogromną wartość inicjatyw dbających o krzewienie mowy ojczystej i upowszechnianie wiedzy o historii, a także kształtujących w młodym pokoleniu pozytywny wizerunek Polski.

Agata Kornhauser-Duda wyraziła wdzięczność wobec prezesów organizacji polskich oraz duchowieństwa i sióstr zakonnych, „którzy swoją pracą łączą polską społeczność wszędzie tam, gdzie biją polskie serca”. – Słowa podziękowania należą się również nauczycielom i wychowawcom za wzorowe wypełnianie najważniejszego z zadań - wychowania dzieci i młodzieży tu urodzonych w duchu patriotycznym oraz w poszanowaniu obu narodowych tradycji i kultur – powiedziała Pierwsza Dama. Dodała, że praca nauczyciela w polskiej szkole za granicą jest szczególną misją i wyzwaniem, a wyrazy uznania skierowała także do najmłodszych Rodaków mieszkających na Ukrainie.

– Zdaję sobie sprawę z tego, jakim wyzwaniem jest dla Was uczenie się języka polskiego, historii, geografii w czasie wolnym, który poświęcacie na zdobywanie dodatkowej wiedzy – zauważyła. – Wykazujecie się niezwykłą motywacją i samozaparciem, a jak mogłam się przekonać angażujecie się także na polu artystycznym oraz zdobywacie nagrody w konkursach – dodała Pierwsza Dama.

Wyraziła jednocześnie przekonanie, że młodzi ludzie swoją pracą i zaangażowaniem dają piękny przykład postaw patriotycznych, które mogą być inspiracją dla ich rówieśników w kraju.

Pierwsza Dama na Ukrainie: Przyjeżdżamy do Was w ramach wdzięczności za Wasze trwanie w polskości - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Może Cię zainteresować Finał III edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie”

Małżonka Prezydenta nawiązała do jednego z głównych celów swojej wizyty na Ukrainie - Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, która odbywa się już po raz czwarty pod patronatem Pary Prezydenckiej. W 2018 roku Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała 6 wyjazdów z darami dla Rodaków mieszkających na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii i Kazachstanie. – W ramach tego projektu delegacja KPRP odwiedziła wiele polskich miejscowości na Wschodzie. W każdym z odwiedzanych miejsc przekazujemy pomoc materialną najbardziej potrzebującym polskim rodzinom. Przyjeżdżamy do Was w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, choć tak naprawdę w ramach wdzięczności za Wasze trwanie w polskości pomimo wielu trudności – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda. – Dziś jesteśmy tu, aby przekazać Wam tę formę wdzięczności, solidarności i jedności Rodaków mieszkających w kraju z Polakami mieszkającymi w Złoczowie – powiedziała Małżonka Prezydenta.

Pierwsza Dama na Ukrainie: Przyjeżdżamy do Was w ramach wdzięczności za Wasze trwanie w polskości - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Pierwsza Dama na Ukrainie: Przyjeżdżamy do Was w ramach wdzięczności za Wasze trwanie w polskości - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Szczególnie wzruszającymi spotkaniami były wizyty Pierwszej Damy u dwóch polskich rodzin w Złoczowie oraz nieodległej miejscowości Woroniaki. W obu domach ich mieszkańcy używają polskiego języka oraz starają się podtrzymywać i umacniać polskie zwyczaje i tradycje. W trakcie spotkań padło wiele ciepłych słów nt. patriotyzmu i dumy z polskiego pochodzenia. Pierwsza Dama rozmawiała z gospodarzami o kultywowanych wzorach i obrzędach, wielopokoleniowej pamięci o Ojczyźnie i wyobrażeniach o naszym kraju oddziałujących na lokalne społeczności. Jednak współczesność, rozwój kulturalny i technologiczny pozwalają na dużo łatwiejszy w realizacji kontakt z Polską, niż dawniej. Dlatego nasi Rodacy zza wschodniej granicy podejmują pracę w Polsce, a ich dzieci korzystają z możliwości oświatowych naszego kraju. Przedstawiciele młodszego pokolenia opowiedzieli Pierwszej Damie o studiach w Polsce, swoich planach i nadziejach na przyszłość, często związanych z naszym krajem. (KS)

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Pierwszej Damy w Domu Polskim w Złoczowie
Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami lokalnego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami lokalnego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami lokalnego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
Wizyta Pierwszej Damy w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Wizyta Pierwszej Damy w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Wizyta Pierwszej Damy w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Wizyta Pierwszej Damy w Złoczowie
Wizyta Pierwszej Damy w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Występ w wykonaniu uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie
o383932541.jpg
o1447702929.jpg
o1855329295.jpg
o671151602.jpg
o1279298733.jpg
o314942696.jpg
o769223021.jpg
o98367546.jpg
o351422220.jpg
o523491673.jpg
o380907262.jpg
o2035166715.jpg
o806386980.jpg
o1113060578.jpg
o1270193232.jpg
o2022644176.jpg
o67596883.jpg
o310105061.jpg
o1043252953.jpg
o1537617442.jpg
o2007129410.jpg
o750848257.jpg
o1837321244.jpg
o912451247.jpg
o98649184.jpg
o192796667.jpg
o1433016699.jpg
o95029545.jpg
o1717547912.jpg
o1491180750.jpg
o1977368206.jpg
o851993687.jpg
o2070698764.jpg
o144827254.jpg
o1621216708.jpg
o21582662.jpg
o496249474.jpg
o2144708381.jpg
o402489924.jpg
o803611714.jpg
o1515550502.jpg
o1654125774.jpg
o678772242.jpg
o1583147385.jpg
o1964230835.jpg
o1722025195.jpg