Menu rozwijane

24 czerwca 2019
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (1)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (2)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (3)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (4)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (5)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (6)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (7)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (8)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (9)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (10)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (11)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (12)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (13)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (14)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (15)
Wizyta podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wraz z opiekunami w Pałacu Prezydenckim (16)
o1832975796.jpg
o183391579.jpg
o1343264900.jpg
o8129029.jpg
o2143447240.jpg
o1392260635.jpg
o1324978220.jpg
o25250193.jpg
o1210926633.jpg
o770437368.jpg
o1756306975.jpg
o1282548438.jpg
o1124295264.jpg
o346145049.jpg
o1261509503.jpg
o59386215.jpg

–  Państwa działalność zasługuje na słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku – mówiła Pierwsza Dama do pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda gościła podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD z kilku dzielnic Warszawy wraz z opiekunami. Dzieci z radością przyjęły zaproszenie Małżonki Prezydenta na słodki poczęstunek, opowiadały o planach na wakacje i ulubionych zajęciach podczas spędzania czasu w świetlicach. Pochwaliły się też wiedzą uzyskaną podczas wcześniejszego zwiedzania siedziby głowy państwa.

Pierwsza Dama: Nie bójcie się wyzwań - zdjęcie w treści artykułu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem organizacji jest troska o prawa najmłodszych, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dzieci, ich wszechstronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. W tym roku organizacja obchodzi jubileusz stulecia działalności, który Agata Kornhauser-Duda objęła patronatem honorowym. List Pierwszej Damy do uczestników Gali  Jubileuszowej z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci >>> 

Pierwsza Dama: Nie bójcie się wyzwań - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda została wyróżniona „za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu im warunków do pomyślnego rozwoju i godnego życia”. Odbierając z rąk Wiesława Kołaka, Prezesa TPD odznakę „Przyjaciela Dziecka” Pierwsza Dama zapewniła, że przyjmuje to wyróżnienie „jako zobowiązanie, by zawsze troszczyć się o dzieci”. Dodała, że działalność TPD „zasługuje na słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku”. – Bardzo się cieszę, że dbają Państwo o to, by integrować wszystkie dzieci, żeby wyrównywać szanse, edukować i organizować im w mądry sposób czas – mówiła. Zwracając się do podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD Agata Kornhauser-Duda zaapelowała o pewność siebie i wiarę we własne możliwości. – Kierujcie swoim życiem tak, żeby przyszłość była dla Was jak najlepsza. Człowiek jest w stanie spełniać swoje marzenia: nie bójcie się wyzwań, miejcie odwagę na realizację marzeń bo to od Was zależy kim będziecie w przyszłości – przekonywała dzieci. – Trzymam za Was kciuki! – obiecała Pierwsza Dama.

Pierwsza Dama: Nie bójcie się wyzwań - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla sierot, zapewnia opiekę i pomoc dzieciom pochodzącym w rodzin niezamożnych oraz wsparcie rodzin wychowujących dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne. Stowarzyszenie prowadzi  działalność opiekuńczo-wychowawczą w miejscu zamieszkania podopiecznych. Intensywnie rozwija sieć środowiskowych ognisk wychowawczych, gdzie najmłodsi otrzymują posiłki,  pomoc w nauce i możliwość korzystania z zajęć reedukacyjno-resocjalizujących. W porozumieniu z rodzinami i szkołami pracownicy oraz wolontariusze TPD dążą do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań wśród swoich podopiecznych. (KS)

Pierwsza Dama: Nie bójcie się wyzwań - zdjęcie w treści artykułu nr 3