Menu rozwijane

10 marca 2022

– Wyjechałyśmy, ale o wolną Ukrainę będziemy walczyć bez względu na miejsce pobytu – zapewniały uchodźczynie, z którymi w jednej z rezydencji udostępnionych ukraińskim mamom z dziećmi spotkała się Agata Kornhauser–Duda.

Rozmowa toczyła się wokół pomocy dla ludności cywilnej, organizacji miejsc noclegowych, wyżywienia, opieki medycznej, możliwości edukacji szkolnej i przedszkolnej oraz kwestii związanych z zapewnieniem innych potrzeb uciekającym z Ukrainy kobietom i ich dzieciom.

Panie mówiły o ewakuacji i strachu o najbliższych, którzy zostali w kraju, z którymi często nie można nawiązać kontaktu. Opowiadały o ochotnikach, którzy z narażeniem życia opiekują się osobami starszymi, niedołężnymi, samotnymi. Tereny objęte działaniami wojennymi pozostają bez dostępu do elektryczności, gazu, ogrzewania. – Ci, którzy zostali w kraju to jedna wielka grupa wolontariuszy, którzy wzajemnie się wspierają – relacjonowały.

04_AKD_kolacja_z_uchodzcami_20220310_GJA_3032.jpg [366.95 KB]

Rozmawiano o potrzebach uchodźców, ich pobycie w Polsce i staraniach polskich służb, inspekcji, administracji, wolontariuszy, organizacji i stowarzyszeń oraz ludzi dobrej woli, by uchodźcy znaleźli się pod jak najlepszą opieką w jak najkrótszym czasie. Mówiono o działaniach na szczeblu prezydenckim, rządowym, lokalnym, legislacyjnym i oddolnym. – Zdajemy sobie sprawę, że cierpicie, że się boicie, ale chcę zapewnić, że robimy naprawdę wszystko w każdym możliwym obszarze, żeby ten konflikt zakończyć – mówiła Pierwsza Dama.

– Zawsze będziemy pamiętać o niesłychanym wsparciu Polaków, my i nasze dzieci – mówiły panie, deklarując gotowość włączenia się w pomoc na rzecz rodaków w czasie pobytu w Polsce.

Agata Kornhauser–Duda mówiła też o stałym kontakcie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezydentem Ukrainy, o rozmowach na arenie międzynarodowej oraz o pomocy humanitarnej. – Jesteśmy z Wami, trzymajcie się – stwierdziła.

Może Cię zainteresować „Siostry i Bracia z Ukrainy, jesteśmy i będziemy z Wami!” Polskie siostry pomagają samotnym matkom na Ukrainie

 

Pierwsza Dama odwiedziła ukraińskie uchodźczynie (1)
Pierwsza Dama odwiedziła ukraińskie uchodźczynie (2)
Pierwsza Dama odwiedziła ukraińskie uchodźczynie (3)
Pierwsza Dama odwiedziła ukraińskie uchodźczynie (4)
Pierwsza Dama odwiedziła ukraińskie uchodźczynie (5)
08_AKD_kolacja_z_uchodzcami_20220310_GJA_3284.jpg
06_AKD_kolacja_z_uchodzcami_20220310_GJA_3170.jpg
05_AKD_kolacja_z_uchodzcami_20220310_GJA_3069.jpg
04_AKD_kolacja_z_uchodzcami_20220310_GJA_3032.jpg
01_AKD_kolacja_z_uchodzcami_20220310_GJA_2992.jpg