Menu rozwijane

05 października 2019

W Kolonii zgromadzili się Polacy należący do kilku pokoleń emigracji, by uczcić Jubileusz 50–lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech. W uroczystości wzięła również udział Małżonka Prezydenta.

– Państwa działalność to zarówno kilka lat aktywności, które poprzedziły formalną rejestrację, jak też poprzednie ponad 20 lat starań polskich kapłanów, nauczycieli, działaczy społecznych o to, aby młodemu pokoleniu, najpierw oswobodzonych jeńców i więźniów obozów, a później emigrantów osiadłych w Niemczech, przekazać znajomość polszczyzny, historii ojczystej, rodzimej kultury i zwyczajów – mówiła w sobotę Pierwsza Dama.

Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech  - zdjęcie w treści artykułu

Organizacja jest najstarszym ośrodkiem oświatowym w Niemczech, który nauczając języka polskiego, naszej kultury i tradycji angażuje się w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. – Za Państwa organizacją stoi także tradycja wywodząca się z epoki zaborów, kiedy zmagań o prawo nauczania w języku narodowym i, co jeszcze ważniejsze, w polskim duchu były jednym z najistotniejszych elementów walki naszych przodków i poprzedników o odzyskanie niepodległości – przypomniała Agata Kornhauser–Duda.

Do Kolonii przyjechali Polacy należący do kilku pokoleń emigracji: nauczyciele, działacze, absolwenci i uczniowie. 

Towarzyszący Pierwszej Damie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wręczył odznaczenie państwowe polonijnej działaczce, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej. Ewa Miżejewska została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Federalnej Niemiec oraz za rozwijanie polskiej oświaty”.

Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech  - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Podczas uroczystości reprezentanci Macierzy oraz prowadzonych przez nią szkół odebrali z rąk Pierwszej Damy flagi państwowe RP przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Agata Kornhauser–Duda w imieniu własnym i męża podziękowała odznaczonej za zaangażowanie w krzewienie polskości wśród młodego pokolenia, za integrację Polonii, a także za budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Niemczech.

Obchody odbyły się pod hasłem „W nas jest Polska”. – Chociaż żyją Państwo na obczyźnie, to w swoich sercach, umysłach, pamięci, domach rodzinnych i współtworzonych instytucjach przechowali Państwo narodową tożsamość i dziedzictwo – podkreśliła Pierwsza Dama. Dodała, że „właśnie te wartości czynią nas jedną wspólnotą, niezależnie od tego, gdzie w świecie rzuciły nas osobiste losy lub dramatyczna historia”.

Małżonka Prezydenta wyraziła uznanie dla pielęgnowania tych wartości oraz gorąco podziękowała rodzicom i pedagogom za wychowanie dzieci i młodzieży w miłości do kraju ich przodków. – Udaje się Państwu nie tylko podtrzymywać polskość, ale wśród pokolenia Polaków urodzonych w Niemczech budować poczucie tożsamości narodowej i narodowej dumy. Uważam, że młodzież mieszkająca w Polsce mogłaby uczyć się patriotyzmu od swoich rówieśników z zagranicy. Składam wielki ukłon za to dzieło – uzupełniła Pierwsza Dama.

– Chciałabym zapewnić, że tak samo jak Polska jest w Państwa sercach, tak samo Państwo – Polacy mieszkający w Niemczech – jesteście w sercu naszej Ojczyzny – powiedziała Małżonka Prezydenta. Zaznaczyła, że władze państwowe czynią starania, by przede wszystkim umacniać więzi łączące naszą wspólnotę, a instytucje w kraju wspierają polonijną działalność oświatową i kulturalną oraz promują współpracę między rodakami w kraju i za granicą.

Polska Macierz Szkolna w Niemczech prowadzi obecnie 10 szkół. Włącza się też w pomoc polskim dzieciom w Niemczech, organizuje wydarzenia kulturalne, prowadzi projekty językowe i czytelnicze oraz integruje środowisko polonijne. Wizyta Małżonki Prezydenta była okazją do prezentacji działalności placówek, ale także do osobistych rozmów. (KS)

Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech  - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Może Cię zainteresować Przedstawicielka Polskiej Macierzy Szkolnej z wizytą u Pierwszej Damy
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (1)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (2)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (3)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (4)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (5)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (6)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (7)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (8)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (9)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (10)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (11)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (12)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (13)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (14)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (15)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (16)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (17)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (18)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (19)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (20)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (21)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (22)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (23)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (24)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (25)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (26)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (27)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (28)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (29)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (30)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (31)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (32)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (33)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (34)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (35)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (36)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (37)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (38)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (39)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (40)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (41)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (42)
Obchody Jubileuszu 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech (43)
o1154030219.jpg
o18904648.jpg
o1132180606.jpg
o1828427177.jpg
o1111483488.jpg
o984034225.jpg
o1700301255.jpg
o654790971.jpg
o739016705.jpg
o1737157921.jpg
o652091524.jpg
o1399857889.jpg
o1244147581.jpg
o1919791024.jpg
o1902876979.jpg
o968792331.jpg
o651500818.jpg
o1350621832.jpg
o1537981985.jpg
o83979086.jpg
o200315576.jpg
o610902105.jpg
o2128566496.jpg
o782762060.jpg
o401707117.jpg
o538864496.jpg
o955292558.jpg
o2103065805.jpg
o249118170.jpg
o1111007350.jpg
o1715277013.jpg
o855717932.jpg
o879505758.jpg
o771734958.jpg
o537361813.jpg
o75562796.jpg
o568751200.jpg
o201993481.jpg
o1890534806.jpg
o1355827217.jpg
o8313795.jpg
o797270668.jpg
o1133824931.jpg