Menu rozwijane

11 grudnia 2018
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (4)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (5)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (6)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (7)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (8)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (9)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (10)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (11)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (12)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich (13)
o835796677.jpg
o1831104855.jpg
o1613394602.jpg
o1881265316.jpg
o879538796.jpg
o812221732.jpg
o39294610.jpg
o1231680595.jpg
o1489275641.jpg
o535866657.jpg
o1650299170.jpg
o1674178829.jpg
o1412561968.jpg

Mieszkanki Włodawy dbają o własny rozwój, twórczo spędzają czas oraz angażują się społecznie udowadniając, że samorealizacja nie zależy od wieku czy miejsca zamieszkania. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim członkinie Koła Gospodyń Miejskich „Zosie-Samosie” opowiedziały Pierwszej Damie o swojej działalności.

Pierwsza Dama rozmawiała o wielkim potencjale małych społeczności - zdjęcie w treści artykułu

Jak same podkreślały siła organizacji tkwi w jej różnorodności, gdyż stowarzyszenie reprezentują kobiety w różnym wieku pochodzące z rozmaitych środowisk. Wszystkie jednak angażują się w inicjatywy podtrzymujące lokalne tradycje oraz popularyzujące regionalne zwyczaje wśród młodego pokolenia. - 150 lat temu powstały koła gospodyń wiejskich. Najwyższy czas na kobiety z miast - powiedziała jedna z „Zoś”. Istotnym elementem funkcjonowania koła jest korzystanie z doświadczenia i umiejętności wszystkich członkiń oraz pielęgnowanie zdobytej wiedzy. Małżonka Prezydenta zwróciła szczególną uwagę na wartość przekazywania tradycji lokalnych i narodowych młodemu pokoleniu. Panie rozmawiały o potencjale tkwiącym w małych społecznościach, wzajemnym wsparciu oraz odkrywaniu własnych możliwości.

Pierwsza Dama rozmawiała o wielkim potencjale małych społeczności - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Członkinie koła, angażując się w działalność społeczną organizują warsztaty gastronomiczne, ogrodnicze, zielarskie i rękodzielnicze, a efekty swoich pasji prezentują na kiermaszach i festynach. Jednym z tematów spotkania były też oddolne inicjatywy społeczne i konstruowane w ich ramach rozwiązania. Koło Gospodyń Miejskich, tworząc ofertę zajęć edukacyjnych i kulturalnych, odpowiada na potrzeby dojrzałych mieszkanek Włodawy. Jednak „Zosie-Samosie” pragną zainspirować do działania na rzecz swoich społeczności także kobiety z innych miejscowości, dlatego już dwukrotnie były organizatorkami Zjazdu Kół Gospodyń Miejskich i Wiejskich powiatu włodawskiego.

Małżonka Prezydenta pogratulowała swoim gościom wielu wartościowych inicjatyw i osiągnięć oraz życzyła niesłabnącej pasji i entuzjazmu w dalszym rozwijaniu działalności. (KS)

Pierwsza Dama rozmawiała o wielkim potencjale małych społeczności - zdjęcie w treści artykułu nr 2