24 października 2018

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

Jubileusz 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie z udziałem Pierwszej Damy

o1462829113.jpg
o39428035.jpg
o430585556.jpg
o1843717468.jpg
o1301442694.jpg
o243193134.jpg
o108380636.jpg
o603717071.jpg
o1303070080.jpg
o1329293816.jpg

W środowy wieczór Agata Kornhauser-Duda wysłuchała koncertu w ramach obchodów 25-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego. - Jubileusz ćwierćwiecza obchodzi szkoła, która skupia utalentowaną muzycznie młodzież, stwarzając jej bardzo dobre warunki kształcenia i rozwoju artystycznego - mówiła Pierwsza Dama w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W Sali Kameralnej wybrzmiały „Serenada na smyczki” Romualda Twardowskiego oraz „Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową op.40” Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Zenona Brzewskiego pod dyrekcją Andrzeja Gębskiego. - Rysująca się przed tą zdolną młodzieżą przyszłość jest niezwykle obiecująca, dlatego bardzo się cieszę, że wielu młodych, początkujących muzyków znalazło swoje miejsce w Warszawskiej Orkiestrze Smyczkowej im. Zenona Brzewskiego - zaznaczyła Małżonka Prezydenta. Podziękowała za tworzenie wizerunku szkoły dbającej o najwyższe standardy, za profesjonalizm pedagogów i ich pasję wychowawczą, która przynosi wymierne rezultaty. - Dziękuję również za uczenie wychowanków otwartości na świat i ludzi, za wzmacnianie w nich postawy tolerancji i za pogłębianie naturalnej wrażliwości artystycznej - powiedziała.

Agata Kornhauser-Duda zaakcentowała również, że „o wysokim poziomie wykonywanych przez orkiestrę utworów muzycznych mogli przekonać się już melomani z kilku krajów europejskich”. Pierwsza Dama zapewniła, że orkiestra „wszędzie, gdzie się pojawia, zbiera entuzjastyczne recenzje i jest bardzo dobrze odbierana przez publiczność”. Zwróciła uwagę, że wśród młodych muzyków są stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. - Jego sztandarowej inicjatywie pt. "Program pomocy wybitnie zdolnym" od trzech lat z nieskrywaną radością i przyjemnością patronuję - podkreśliła Małżonka Prezydenta.

Iwona Waga-Parafiniak, Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 odebrała od Pierwszej Damy flagę będącą symbolem patriotyzmu i tożsamości narodowej. - Wierzę, że to wszystko, co flaga sobą reprezentuje - przywiązanie do Ojczyzny, poczucie wspólnoty i umiłowanie wolności - w kolejnych dekadach będzie pielęgnowane przez całą Państwa społeczność szkolną, która swoją pracą daje świadectwo rzetelności i oddania krajowi na co dzień, kształcąc kolejne roczniki utalentowanej muzycznie polskiej młodzieży - zakończyła Małżonka Prezydenta.  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Zenona Brzewskiego wchodzi w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Tworzą go także Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego, Państwowa Ogólnokształcąca Eksperymentalna Zintegrowana Szkoła Muzyczna oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Józefa Elsnera. Wszystkie cztery szkoły pracują w oparciu o zbliżone programy nauczania, współdziałające grono pedagogiczne, wspólne plany i cele artystyczne, a każda ze szkół wniosła do organizacji własną bogatą historię, tradycję, dorobek pedagogiczny i artystyczny.

Jubileuszową uroczystość uświetnił występ zespołu Warsaw Players pod dyrekcją Janusza Wawrowskiego. Celem orkiestry jest popularyzacja klasycznej muzyki kameralnej,
w szczególności twórczości kompozytorów polskich. Stwarza ona także dodatkową szansę wybitnym młodym muzykom na zdobycie cennego doświadczenia artystycznego. (KS)