04 października 2018

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

o621498904.jpg
o537302168.jpg
o413948526.jpg
o1024225395.jpg
o1316279668.jpg
o2126055507.jpg
o1812041091.jpg
o1715908796.jpg
o1375718466.jpg
o1989153141.jpg
o138565972.jpg

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi wolbromskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którzy odwiedzili Pałac Prezydencki.

Agata Kornhauser-Duda w styczniu ubiegłego roku złożyła wizytę w utworzonym przez tę instytucję Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, gdzie miała okazję zaznajomić się z jego działalnością, ale przede wszystkim  poznać dzieci i młodzież przebywające pod opieką placówki.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy ośrodka, zaangażowania i poświęcenia, ale przede wszystkim niezwykłej empatii, z jaką podchodzą Państwo do swoich podopiecznych - mówiła w czwartek Pierwsza Dama, zwracając się do opiekunów. Pogratulowała także rodzicom wspaniałych dzieci, które przyjechały na spotkanie z wieloma pytaniami nt. obowiązków Małżonki Prezydenta RP. Agata Kornhauser-Duda wyjaśniła, na czym polega rola reprezentacyjna każdej Pierwszej Damy oraz opowiedziała o własnej działalności w obszarze edukacji i dobroczynności. Przybliżyła też historię Pałacu Prezydenckiego, opowiedziała o zdarzeniach mających wpływ na obecny kształt architektoniczny siedziby głowy państwa oraz przedstawiła przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Młodzież ciekawa była także, jak Małżonka Prezydenta lubi spędzać czas w rodzinnym Krakowie oraz jak wspomina swoją pracę w szkole.

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama w Wolbromiu

Wolbromskie koło propaguje integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością oraz wspiera rodziny opiekujące się dziećmi z dysfunkcjami. Prowadzi działania z zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Obecnemu na spotkaniu wolbromskiemu proboszczowi, ks. Tadeuszowi Majowi, Pierwsza Dama złożyła życzenia z okazji obchodzonego niedawno pięćdziesięciolecia kapłaństwa. (KS)