19 maja 2018

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym

o1488309282.jpg
o1727537676.jpg
o457137205.jpg
o957445282.jpg
o306943621.jpg
o1405893639.jpg
o1850523625.jpg
o1869417419.jpg
o1338996580.jpg
o948521335.jpg
o1298698142.jpg
o2064267934.jpg
o392266652.jpg
o1043855728.jpg
o1133757321.jpg
o1825038828.jpg
o360406191.jpg
o1021230916.jpg
o1524414182.jpg
o340320580.jpg

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama z wizytą w Domu Samotnej Matki w Chicago Małżonka Prezydenta na zakończeniu roku w Szkole Polskiej w Chicago Agata Kornhauser-Duda w Nowym Jorku o patriotyzmie i szkolnictwie polonijnym Ostatnim punktem piątkowej wizyty Pierwszej Damy w USA było spotkanie z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym oraz z przedstawicielami organizacji polonijnych. Małżonka Prezydenta wysłuchała wykładu pt. „Promocja języka polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. W Domu Podhalan zapoznała się też z procedurami urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego w USA. Młodzi ludzie mają możliwość przystąpienia do oficjalnego sprawdzianu znajomości języka polskiego, jakim jest pieczęć dwujęzyczności na ich świadectwach ze szkoły średniej w ramach programu „Seal of Biliteracy”. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu Konsulatu RP w Chicago, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz wielu organizacji polonijnych.

- To ogromny zaszczyt i przyjemność wziąć udział w dyskusji w reprezentatywnym gronie specjalistów, których pasją - tak jak i moją - jest praca pedagogiczna - zaznaczyła Małżonka Prezydenta. - Radość z naszego spotkania i rozmów jest tym większa, że sprawy oświaty polonijnej, nauczania w języku polskim i nauczania języka polskiego, dla mnie jako wieloletniego nauczyciela i pedagoga są sprawami wielkiej wagi - mówiła Pierwsza Dama. - W moim głębokim przekonaniu szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji, świadomego swojej tożsamości, które potrafi szanować i czerpać z tradycji i dziedzictwa kulturowego dwóch ojczyzn i narodów - kraju pochodzenia: Polski i kraju zamieszkania: Stanów Zjednoczonych - podkreśliła.

Wśród tematów poruszonych w trakcie spotkania znalazły się również wyzwania stojące przed szkolnictwem polonijnym, także w kontekście wzrastającej mobilności Polaków oraz zróżnicowanych potrzeb dzieci polskiego pochodzenia. - Jestem pod ogromnym wrażeniem efektów Państwa pracy - mówiła Małżonka Prezydenta. - Odwiedzam bardzo wiele szkól polonijnych na całym świecie i nigdzie nie widziałam tak wielu uczniów, którzy kończyliby szkołę średnią - kontynuowała Pierwsza Dama.

Ogromne uznanie i prawdziwy podziw budzą Państwa sukcesy w promowaniu dwujęzyczności (…) Cieszy fakt, że znajomość języka polskiego, języka kraju pochodzenia rodziców i dziadków w młodym pokoleniu Polonii zdobywa uznanie miejscowych władz i jako wartość premiowana pomaga w uzyskaniu możliwości dalszej edukacji na poziomie wyższym. Z pewnością ten problem wymaga silniejszego wsparcia ze strony Polski - kontynuowała Pierwsza Dama, podzielając opinię swoich gospodarzy, że „jest to nasze wspólne, niezwykle ważne i perspektywiczne zadanie”. Pierwsza Dama podkreśliła, że „w wielu sprawach, które Państwo podnosiliście w swoich wypowiedziach, możecie liczyć na zrozumienie władz polskich i instytucjonalną pomoc płynącą z kraju”.  Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła, że państwo polskie, poprzez organy administracji rządowej, w tym przede wszystkim przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jednostki podległe temu resortowi, realizuje zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą. Dodała, że ze względu na liczebność Polonii i Polaków za granicą, niezwykle istotne są działania wspomagające nauczanie języka polskiego prowadzone przez polskie organizacje oraz szkoły w systemie oświaty kraju zamieszkania naszych rodaków.

Może Cię zainteresować Para Prezydencka z wizytą w Chicago [PL/EN] W okręgu konsularnym KGRP w Chicago uczniowie korzystają z różnych ścieżek nauki języka polskiego. Poza edukacją we własnym zakresie dzieci i młodzież korzystają z lekcji odbywających się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP, uczestniczą w weekendowych zajęciach w szkołach polonijnych a także odbierają edukację w dwujęzycznych placówkach amerykańskich.

Agata Kornhauser-Duda mówiąc o wsparciu, jakiego państwo polskie udziela rodakom mieszkającym za granicą nawiązała m.in. do inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy przyznającej uczniom polonijnym uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i zniżek na bilety wstępu do instytucji kulturalnych identycznych z tymi, które przysługują dzieciom i młodzieży w Polsce. Pierwsza Dama podziękowała przedstawicielom polskich środowisk oświatowych za prowadzenie działań zapewniających szkołom polonijnym stabilne funkcjonowanie oraz za prace zmierzające do określenia statusu nauczyciela polonijnego, co Agata Kornhauser-Duda uznała za pilne. - W najbliższym czasie planowane jest podjęcie w tym zakresie działań o charakterze legislacyjnym - zapewniła. (KS)