Menu rozwijane

26 maja 2021
Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Rehabilitacyjne Ojców Kamilianów w Tbilisi (1)
Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Rehabilitacyjne Ojców Kamilianów w Tbilisi (2)
Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Rehabilitacyjne Ojców Kamilianów w Tbilisi (3)
Małżonka Prezydenta zapoznała się z działalnością centrum, obejrzała sale rehabilitacyjne, poznała też podopiecznych ośrodka i fizjoterapeutów (4)
Małżonka Prezydenta zapoznała się z działalnością centrum, obejrzała sale rehabilitacyjne, poznała też podopiecznych ośrodka i fizjoterapeutów (5)
W Centrum niepełnosprawne dzieci uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, korzystają z opieki medycznej i psychologicznej, fizjoterapii, dogoterapii oraz rehabilitacji (6)
W Centrum niepełnosprawne dzieci uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, korzystają z opieki medycznej i psychologicznej, fizjoterapii, dogoterapii oraz rehabilitacji (7)
Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Rehabilitacyjne Ojców Kamilianów w Tbilisi (8)
Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Rehabilitacyjne Ojców Kamilianów w Tbilisi (9)
o2029993884.jpg
o1743241250.jpg
o295124302.jpg
o1899519724.jpg
o458035926.jpg
o471836839.jpg
o243293354.jpg
o1350026943.jpg
o783081892.jpg

Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Rehabilitacyjne Ojców Kamilianów w Tbilisi, gdzie pod okiem specjalistów niepełnosprawne dzieci uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, korzystają z opieki medycznej i psychologicznej, fizjoterapii, dogoterapii oraz rehabilitacji.

W 2012 roku powstało Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne św. Kamila, a kilka lat później jedno z pięter budynku zostało wyremontowane i wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny i oddane całkowicie do dyspozycji niepełnosprawnych dzieci, których przyszłość nie musiała odtąd determinować perspektywa wózka inwalidzkiego w dorosłym życiu.

Pierwsza Dama w Centrum Rehabilitacyjnym Ojców Kamilianów w Tbilisi - zdjęcie w treści artykułu

Małżonka Prezydenta zapoznała się z działalnością centrum, obejrzała sale rehabilitacyjne, poznała też podopiecznych ośrodka i fizjoterapeutów wspierających dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności w procesie leczenia. Pierwsza Dama zwróciła się do ojców oraz pracowników ośrodka ze słowami wdzięczności za ich empatię, troskę o najmłodszych, okazywane im serce i dobroć. –  Jestem dumna, będąc Polką, że to właśnie polscy zakonnicy pomagają w Gruzji dzieciom najbardziej tej pomocy potrzebującym, dzięki czemu mogą się one rozwijać – powiedziała. Fizjoterapeuci współpracujący z ojcami wykształcenie najczęściej zdobywają na polskich uczelniach. W działania ośrodka zaangażowani są też liczni wolontariusze, głównie przyjeżdżający z Polski w celu wykonania konkretnych prac, m.in. remontowych. 

Może Cię zainteresować Tbilisi. Otwarcie Centrum Kreatywnych Technologii

Tylko w 2019 r. z pomocy Centrum skorzystało 265 niepełnosprawnych pacjentów z Tbilisi oraz 31 z nieco mniejszego ośrodka w Achalciche, na południu Gruzji. 65 pacjentów przebywało w domu pobytu dziennego dla dorosłych, a dwadzieścioro dzieci znalazło miejsce w domu pobytu dziennego dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Dwieście osób skorzystało z rehabilitacji ambulatoryjnej. Od czasu wybuchu pandemii praca ośrodka prowadzona jest w reżimie sanitarnym, przez co liczba podopiecznych korzystających jednocześnie z terapii została znacznie ograniczona.

Pierwsza Dama w Centrum Rehabilitacyjnym Ojców Kamilianów w Tbilisi - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Pierwsza Dama w Centrum Rehabilitacyjnym Ojców Kamilianów w Tbilisi - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Kamilianie we współpracy z rzeszowską Fundacją Pro Spe wspierają też potrzebujące osoby z oddalonych od dużych miast wiosek, do których inna pomoc nie dociera. Znaczne fundusze pozyskano z programu Polskiej Pomocy Rozwojowej. Dzięki polskiej solidarności osoby żyjące często na progu ubóstwa, mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu, który daje im ulgę w cierpieniu i wpływa na poprawę stanu zdrowia. Zakonnicy wspierają miesięcznie 150 rodzin oraz grupę 25 seniorów. Dzielą się lekarstwami, ubraniami i jedzeniem. Od niespełna trzech dekad przywracają godność osobom niepełnosprawnym, wykluczonym i starszym.

W wizycie uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.