Menu rozwijane

14 czerwca 2019
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Houston
o830845771.jpg
o2079099781.jpg
o429714531.jpg
o848137734.jpg
o1328430297.jpg
o2040500798.jpg
o703364883.jpg
o760697235.jpg
o2034914979.jpg
o862039372.jpg
o396452879.jpg
o292846357.jpg
o289693360.jpg
o925489697.jpg

W Houston Małżonka Prezydenta odwiedziła Szkołę Polską im. Mikołaja Kopernika, która powstała dzięki inicjatywie wspólnoty polonijnej. Z nauczycielami placówki Pierwsza Dama rozmawiała m.in. o świadomości dziedzictwa historycznego i kulturowego przodków wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających w Teksasie.

Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Sobotniej w Houston - zdjęcie w treści artykułu

Agata Kornhauser-Duda wyraziła uznanie dla pracy pedagogów, którzy „utwierdzają poczucie polskiej tożsamości w sercach młodych ludzi”, których los skierował do Stanów Zjednoczonych. – To trudne zadanie, mając na uwadze fakt, jak duża odległość dzieli nasze kraje – powiedziała Pierwsza Dama. Wyraziła przekonanie, że utrudniony kontakt z rodziną w kraju oraz funkcjonowanie młodych Amerykanów polskiego pochodzenia równolegle w dwóch kulturach wymaga od pedagogów zintensyfikowanego zaangażowania. Małżonka Prezydenta mówiła o ogromnej roli, jaką ich praca odgrywa w procesie kształtowania świadomości i postaw młodzieży. Dodała, że polskie szkoły za granicą realizują „misję o fundamentalnym znaczeniu dla zachowania i pielęgnowania tożsamości narodowej”.  Ponadto, w związku z ciągłym wzrostem zainteresowania nauką w szkole oraz dynamiką życia lokalnej Polonii, nauczyciele muszą wykazywać się tym większym poświęceniem w pełnieniu misji. – Państwa praca jest nie do przecenienia, dlatego pragnę dziś podziękować za trud i zaangażowanie, z jakimi realizujecie swe powołanie – powiedziała Pierwsza Dama. Słowa wdzięczności Małżonka Prezydenta skierowała także do  Księdza Proboszcza, który  wspiera działalność polskiej placówki.

Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Sobotniej w Houston - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Funkcjonująca przy parafii rzymsko-katolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej szkoła została założona  w 1982 roku. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od przedszkolnego do klasy ósmej. Poza prowadzeniem edukacji placówka współpracuje przy organizacji różnego rodzaju pikników polonijnych, bierze udział w obchodach polskich uroczystości narodowych oraz tradycyjnych spotkaniach świątecznych. Obecnie pod opieką szkoły znajduje się ok. stu uczniów. – Życzę Państwu, aby ten zapał i poświęcenie zaowocowały powstaniem kolejnych miejsc, gdzie z równym jak dotąd,  albo i większym powodzeniem, będą Państwo krzewić polskość i język polski – podkreśliła Pierwsza Dama, zwracając się do nauczycieli. Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski. (KS)

Pierwsza Dama w Polskiej Szkole Sobotniej w Houston - zdjęcie w treści artykułu nr 2