Menu rozwijane

08 kwietnia 2022

Agata Kornhauser–Duda odwiedziła siedzibę Caritas Polska, by z zarządem oraz pracownikami porozmawiać o działaniach instytucji na płaszczyźnie pomocy humanitarnej oraz zaproponować współpracę w jej niektórych obszarach.

04__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_4920.jpg [460.55 KB]

We wtorek w Pałacu Prezydenckim gościł ks. dr Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska. Rozmawiano wtedy o wsparciu ukraińskich sierot, w tym dotkniętych niepełnosprawnościami, które wymagają specjalistycznego transportu i profesjonalnej opieki. Mówiono także o działaniach na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych ewakuowanych z obszarów ogarniętych wojną.

05__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5024.jpg [542.75 KB]

Podczas piątkowego spotkania w warszawskiej siedzibie Caritas Polska Pierwsza Dama kontynuowała rozmowy o działaniach na rzecz uchodźców z zarządem oraz pracownikami instytucji. Mówiono o udzielanej przez Caritas pomocy rzeczowej, żywnościowej, zapewnieniu zakwaterowania oraz pomocy doraźnej. W trakcie rozmów szczególny nacisk kładziono na konieczność koordynacji działań humanitarnych pomiędzy instytucjami i organizacjami w Polsce oraz na zasadność tworzenia spójnych planów długofalowych.

Może Cię zainteresować Województwo podlaskie: Spotkanie z uchodźcami Małżonka Prezydenta z wizytą w Ełku

Pierwsze inicjatywy na rzecz uchodźców powstawały oddolnie, spontanicznie i interwencyjnie. – Jestem dumna z postawy Polaków, z tego jak zwykli ludzie potrafili się zorganizować, stanąć na wysokości zadania – mówiła Pierwsza Dama. Jednak, jak zwracano uwagę na piątkowym spotkaniu, teraz, gdy fala uciekinierów zza wschodniej granicy zmalała pora podjąć działania na rzecz długofalowego wsparcia Ukraińców.  Zwracano uwagę na szacunki, według których nawet połowa uchodźców obecnych w Polsce zdecyduje się w niej zostać. Rozmawiano o rozwiązaniach lokalowych dla tych osób, jak również o potrzebie integracji.

09__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5089.jpg [568.60 KB]

Wiele uwagi poświęcono metodom wsparcia podopiecznych ukraińskich domów dziecka, szczególnie dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Małżonka Prezydenta podkreślała efekty współpracy międzynarodowej w tym zakresie, mówiła o ewakuacji potrzebujących do specjalistycznych ośrodków w Niemczech, w Austrii, we Włoszech i w innych krajach. Rozmawiano o polskich hubach przeznaczonych specjalnie dla takich grup uchodźców oraz o kolejnych spodziewanych ewakuacjach podopiecznych specjalnych ośrodków opiekuńczo–wychowawczych. – Staramy się z Małżonkami Prezydentów szukać miejsc w Europie, które mogłyby podjąć się opieki nad chorymi, szczególnie ewakuowanymi jednorazowo w dużych, nawet kilkusetosobowych grupach – stwierdziła Pierwsza Dama.

14__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5253.jpg [578.97 KB]

W piątek mówiono o zasadności stworzenia forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, czerpania wiedzy od specjalistów z różnych branż i krajów w kontekście kryzysu migracyjnego. Omówiono także procedury kierowania transportów z pomocą rzeczową do Ukrainy oraz dystrybucji darów wewnątrz kraju. Dużo uwagi poświęcono wolontariatowi i współpracy Caritas Polska z zagranicznymi oddziałami. Pierwsza Dama osobiście podziękowała pracującym w warszawskim biurze wolontariuszom z kilku państw za ich bezinteresowną pomoc i ciężką pracę.

Może Cię zainteresować Wizyta w Centrum Wytchnieniowo–Koordynacyjnym dla ukraińskich sierot O pomocy humanitarnej z Małżonką Przewodniczącego Rady Europejskiej Spotkanie Pary Prezydenckiej z Patriarchą Konstantynopola O pomocy humanitarnej z Brigitte Macron

 

Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (1)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (2)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (3)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (4)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (5)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (6)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (7)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (8)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (9)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (10)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (11)
Spotkanie w siedzibie Caritas Polska (12)
01__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_4815.jpg
02__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_4880.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_4850.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_4920.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5024.jpg
07__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5075.jpg
08__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5050.jpg
09__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5089.jpg
11__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5114.jpg
12__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5172.jpg
13__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5194.jpg
14__Agata_Kornhauser_Duda_Caritas_Polska_20220408_GJB_5253.jpg