Menu rozwijane

16 października 2019
Małżonka Prezydenta podczas uroczystości ręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Małżonka Prezydenta podczas uroczystości ręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Małżonka Prezydenta podczas uroczystości ręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Pierwsza Dama wręczyła dyplomy maturzystom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej
Pierwsza Dama z odznaczonymi Medalami Komisji Edukacji Narodowej
Występ uczniów i absolwentów Sekcji Polskich we Francji
Występ uczniów i absolwentów Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
Uroczystość wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji
o1862282057.jpg
o1701822116.jpg
o390754807.jpg
o606915693.jpg
o1056334214.jpg
o1498832699.jpg
o334535521.jpg
o96717753.jpg
o1504660672.jpg
o1498575308.jpg
o1700230969.jpg
o2036408075.jpg
o1847362578.jpg
o1725962807.jpg
o1392649158.jpg
o2075104164.jpg
o475806781.jpg
o103055646.jpg
o1505047849.jpg
o1060803163.jpg
o242167891.jpg
o161319761.jpg
o1306171768.jpg
o1020256731.jpg
o1529814652.jpg
o386639922.jpg
o1307412129.jpg
o2115761906.jpg

W najlepszych, elitarnych placówkach oświatowych w Paryżu i innych miastach funkcjonują sekcje międzynarodowe, w których uczniowie nie pochodzący z Francji mają okazję zdobywać dodatkowe wykształcenie w swoim języku narodowym. W Ambasadzie RP w Paryżu Małżonka Prezydenta wzięła udział w ceremonii wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich we Francji.

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polskim maturzystom z Francji - zdjęcie w treści artykułu

– Jestem dumna, jako Małżonka Prezydenta, ale przede wszystkim jako pedagog, że jest wśród nas ambitna młodzież, która chce uczyć się języka polskiego, zachować tożsamość narodową i poznawać historię naszej Ojczyzny – mówiła Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości.

Sekcje są formą kształcenia finansowaną z budżetu państwa polskiego, która polega na wprowadzeniu zajęć z języka polskiego oraz historii i geografii Polski do szkół we francuskim systemie oświaty. Egzamin maturalny obejmuje przedmioty w języku francuskim wspólne dla wszystkich licealistów i dodatkowo przedmioty w języku polskim, stanowiąc uhonorowanie edukacji szkolnej uczniów dwujęzycznych.

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polskim maturzystom z Francji - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polskim maturzystom z Francji - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Pierwsza Dama wręczyła absolwentom dyplomy, które - jak podkreśliła - są wyrazem uznania dla ciężkiej pracy licealistów, ich determinacji i wytrwałości. Zachęcała też maturzystów do skorzystania z ofert polskich uczelni wyższych. – Jesteście wspaniałymi ambasadorami Polski we Francji, a swoją motywacją i zaangażowaniem dajecie piękny przykład postaw patriotycznych – mówiła Małżonka Prezydenta. Dodała, że sukces młodych ludzi jest również wynikiem starań ich rodziców, którzy w domach rodzinnych pielęgnują polskość, a także

Może Cię zainteresować Wizyta Pierwszej Damy w polskiej szkole w Atenach

pedagogów podejmujących się ogromnego wyzwania, jakim jest nauczanie za granicą. Zdaniem Pierwszej Damy praca ta „prócz głębokiej wiedzy i wszechstronnych umiejętności” wymaga od nauczycieli również szczególnych predyspozycji, ponieważ prowadzona jest wśród uczniów często urodzonych i wychowanych poza granicami Polski. – To jest również bardzo specyficzna umiejętność wychowywania młodzieży w szacunku do tradycji kraju zamieszkania i kraju pochodzenia, co Państwu bardzo dobrze się udaje – podkreśliła Pierwsza Dama, zwracając się do pedagogów.

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polskim maturzystom z Francji - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Małżonka Prezydenta podziękowała władzom francuskim i dyrektorom szkół, w których działają sekcje za umożliwianie uczniom nauki przedmiotów w języku polskim, a przedstawicielom Polonii francuskiej za „wkład w wychowanie młodzieży oraz działania na rzecz budowania wspólnoty narodowej za granicą”. – Dziękuję, że kultywują Państwo polskość, wspierają polską edukację we Francji i opiekują się miejscami pamięci – dodała Agata Kornhauser-Duda.

W trakcie uroczystości w Paryżu Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Oficjalną część ceremonii uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów Sekcji Polskich we Francji.

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polskim maturzystom z Francji - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Tylko w paryskim okręgu konsularnym funkcjonuje 16 polskich placówek szkolnych, w tym 4 Szkoły Polskie przy Ambasadzie RP, 3 sekcje polskie i 9 szkół społecznych, w których zdobywa edukację łącznie 2 807 uczniów.  (KS)