Menu rozwijane

04 września 2021

Agata Kornhauser-Duda:

Drogie Panie, Szanowni Państwo!

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników Gali Finałowej Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa, nad którą z wielką przyjemnością objęłam honorowy patronat. Cieszę się, że już po raz kolejny odbywa się to wspaniałe wydarzenie, gromadzące koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia działające na Lubelszczyźnie.

Bardzo miło wspominam mój udział w gali Konkursu przed rokiem. Żałuję, że tym razem nie mogę być z Państwem osobiście. Dziękuję Organizatorom, dzięki którym koła gospodyń wiejskich z terenu województwa lubelskiego mogą przedstawić tradycyjne wypieki, potrawy i rękodzieło. To znakomita okazja, by podzielić się swoją pasją, zaprezentować efekty wspólnej pracy, poznać się wzajemnie i nawiązać nowe kontakty.

Z wielką uwagą i życzliwością śledzę działalność kół gospodyń wiejskich, które nie tylko zachowują miejscowe zwyczaje i tradycje, ale są również ośrodkami lokalnej aktywności i znakomitą szkołą przywództwa. To właśnie z kół gospodyń wywodzą się często liderki wiejskich społeczności. Cieszę się bardzo z tego, że kobiety coraz częściej zostają sołtysami, radnymi, wójtami czy burmistrzami, a także z tego, że coraz liczniej w działalność kół gospodyń wiejskich włączają się też panowie. Pokazuje to, jak atrakcyjna i popularna jest działalność kół.

Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa i gratuluję zwycięskim kołom. Życzę Państwu dobrego, radosnego spotkania, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim satysfakcji z pielęgnowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi działania dla dobra swoich społeczności.