11 marca 2019

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Rozmowa Pierwszej Damy z przedstawicielami zarządu, pracownikami i pacjentami Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Odwiedziny Małżonki Prezydenta u podopiecznych hospicjum stacjonarnego

Wizyta Pierwszej Damy w domu Bartka, pacjenta hospicjum domowego

Wizyta Pierwszej Damy w domu Bartka, pacjenta hospicjum domowego

Wizyta Pierwszej Damy w domu Bartka, pacjenta hospicjum domowego

Wizyta Pierwszej Damy w domu Bartka, pacjenta hospicjum domowego

o1811964002.jpg
o1462045603.jpg
o1672684865.jpg
o1378795646.jpg
o209757832.jpg
o126164264.jpg
o1709391792.jpg
o1422425878.jpg
o1221476762.jpg
o962658094.jpg
o1400374803.jpg
o1371926357.jpg
o1766672943.jpg
o203300234.jpg
o1304918922.jpg
o370407830.jpg
o745219487.jpg
o1127828873.jpg
o742014958.jpg
o1681682998.jpg

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zajmuje się wszechstronną opieką nad osobami nieuleczalnie chorymi. Z misją organizacji Małżonka Prezydenta zapoznała się podczas spotkania z jej przedstawicielkami w styczniu br. w Pałacu Prezydenckim. Czytaj więcej >>>  W poniedziałek w Częstochowie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z pacjentami prowadzonych przez organizację hospicjów.

Pierwsza Dama z wizytą u pacjentów hospicyjnych - zdjęcie w treści artykułu

Wcześniej, w siedzibie stowarzyszenia, Pierwsza Dama rozmawiała o idei paliatywno-hospicyjnej oraz o dwudziestosześcioletniej działalności organizacji. - Jestem pod ogromnym wrażeniem - mówiła Pierwsza Dama. - Oferowana przez stowarzyszenie opieka jest niesłychanie kompleksowa, zarówno pod kątem medycznym, jak i duchowym - podkreślała. - Macie Państwo umiejętność przyciągania do siebie ludzi chcących pomagać innym, a liczba podejmowanych inicjatyw na rzecz hospicjum imponuje - mówiła. W spotkaniu uczestniczyli również mali podopieczni stowarzyszenia, będący w trakcie leczenia lub już po jego zakończeniu. - Większość ludzi postrzega hospicjum jako miejsce, w którym się umiera. Jesteśmy najlepszym przykładem tego, że hospicjum to życie - mówiła mama Stasia, który dzięki wsparciu otrzymanemu od pierwszych dni życia, dziś może chodzić do szkoły ze swoimi rówieśnikami. -  Najważniejsza jest rodzinna atmosfera, zawsze możemy liczyć na pomoc - dodała mama.

Pierwsza Dama z wizytą u pacjentów hospicyjnych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Pierwsza Dama z wizytą u pacjentów hospicyjnych - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Dyskutowano też o wsparciu rodzin rozumianym jako pomoc psychologiczna kierowana do rodziców, rodzeństwa i bliskich pacjentów paliatywnych. Świadczona jest ona zarówno w formie regularnych spotkań indywidualnych, jak i w postaci grupy wsparcia dla rodziców nieuleczalnie chorych dzieci. Stowarzyszenie koncentruje uwagę także na terapii i pomocy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami w żałobie osób po stracie dziecka. Mówiono też o działaniach podjętych na rzecz rozwoju stacjonarnego hospicjum dziecięcego w Częstochowie.

Misją hospicjum stacjonarnego jest poprawa jakości życia chorych wymagających stałej troski. Małżonka Prezydenta odwiedziła podopiecznych placówki dla dorosłych w ich pokojach, a na oddziale dziennym spotkała się z pacjentkami, które mówiły o swojej szczególnej potrzebie zrozumienia i bliskości. Chorzy otrzymują konieczną opiekę medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną, ale też budują wspólnotę. Podczas codziennych spotkań pacjenci uzyskują wzajemne wsparcie, ale też uczą się od siebie nawzajem. Ważnym elementem jest edukacja nie tylko w zakresie choroby nowotworowej, ale też psychoedukacja dotycząca komunikacji i wyrażania uczuć oraz działania psychoterapeutyczne zmierzające do obniżenia lęku i rozwijania umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Pacjenci mają również możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej i treningach relaksacyjnych. - Tutaj nie czujemy się chore - mówiły pacjentki, opowiadając Pierwszej Damie o wspólnym świętowaniu osobistych uroczystości oraz o uldze, jaką przynosi spędzanie czasu w gronie życzliwych ludzi.

Pierwsza Dama z wizytą u pacjentów hospicyjnych - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Stowarzyszenie prowadzi także opiekę domową dla dorosłych i dzieci. W przyjaznej przestrzeni własnego domu chorzy są leczeni objawowo, otrzymują wsparcie psychologiczne i duchowe, a jeśli zachodzi taka potrzeba, również socjalne. Jednym z pacjentów hospicjum domowego jest Bartek, któremu Pierwsza Dama również złożyła wizytę. Nastolatek pasjonuje się podróżami, chciałby odwiedzić Niemcy, Chiny i Japonię. Agata Kornhauser-Duda opowiadała mu o Nowej Zelandii i Australii oraz o czasie spędzonym w Berlinie Zachodnim. Obejrzała też prace plastyczne, które Bartek wykonał korzystając z komputera. Z rodzicami chłopca Małżonka Prezydenta rozmawiała o opiece nad dzieckiem z chorobą genetyczną i o niesłabnącej nadziei i sile.

Pierwsza Dama z wizytą u pacjentów hospicyjnych - zdjęcie w treści artykułu nr 4

W ramach działalności częstochowskiej organizacji funkcjonuje także Grupa Wsparcia Dla Osieroconych oraz Ośrodek Wolontariatu. Stowarzyszenie zatrudnia dwustuosobowy wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów i innych pracowników, ale opiera swoją działalność na pracy społecznej i wolontariackiej. W trakcie każdego miesiąca pod opieką ośrodka pozostaje ok. 500 chorych dorosłych i ponad 70 dzieci. Od początku działalności w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej pomoc uzyskało ponad ćwierć miliona dorosłych pacjentów i ponad pół tysiąca dzieci. (KS)