Menu rozwijane

03 listopada 2021

Małżonka Prezydenta spotkała się z mieszkańcami gmin Zakliczyn i Gromnik w woj. małopolskim, którzy w Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach korzystają z rehabilitacji, wsparcia pielęgnacyjnego, działań aktywizujących i usprawniających oraz spędzają wspólnie czas.

Obiekt przeznaczony jest dla osób powyżej 60. roku życia, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia i opieki. W ramach pobytu dziennego seniorzy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych, warsztatach, spędzają czas na rozmowach, czytaniu książek, chętnie też uprawiają sport i angażują się w integrację z dziećmi i młodzieżą. W środę zaprosili Małżonkę Prezydenta do udziału w zajęciach integracyjno-umysłowych, mówili o inicjatywach do których najchętniej przystępują i o różnorodnych formach aktywności podejmowanych w ośrodku. – Jesteście Państwo pełni energii i pasji, a Państwa pozytywne nastawienie z pewnością udziela się innym. Bardzo dziękuję za zaproszenie oraz za życzliwą, serdeczną i gościnną atmosferę – mówiła Pierwsza Dama.

Pierwsza Dama z wizytą u seniorów w Kończyskach - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Agata Kornhauser-Duda chętnie odpowiadała na pytania seniorów dotyczące roli Pierwszej Damy, przygotowań do podejmowania zagranicznych gości i udziału w wizytach oficjalnych. Rozmawiano o dobroczynności, zmianach zachodzących na wsi i przekazywaniu tradycji młodemu pokoleniu.

Wcześniej Małżonka Prezydenta obejrzała, utworzone obok Centrum, mieszkania do opieki wytchnieniowej oraz uczestniczyła w rozmowie ze Starostą Powiatu Tarnowskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn oraz przedstawicielami Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Głównym tematem spotkania była działalność centrum dla seniorów oraz inicjatywy na rzecz mieszkańców. Mieszkania do opieki wytchnieniowej przeznaczone są dla osób, które wymagają tymczasowej całodobowej opieki np. po wyjściu ze szpitala lub w sytuacji, kiedy ich opiekun nieformalny wyjeżdża na wakacje lub udaje się do szpitala.

Może Cię zainteresować Międzynarodowe święto seniorów

Mówiono o usługach edukacyjno-doradczych i wspierających oraz projektach społecznych, jak planowana bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiska asystentki seniorów, pomoc fachowców przy drobnych naprawach w domach osób starszych, aktywizacja seniorów i współpraca z młodzieżą. – Cieszę się, że coraz więcej osób w Polsce zdaje sobie sprawę z wielkiego potencjału starszego pokolenia i tak bogata oferta gminy została skierowana właśnie do seniorów – stwierdziła Małżonka Prezydenta, pogratulowała też inicjatyw mających na celu nawiązanie międzypokoleniowej współpracy i wymiany doświadczeń. Podkreśliła, że powinniśmy tworzyć seniorom jak najlepsze warunki, gdyż „od tego co zbudujemy dziś będzie zależała także nasza przyszłość".

Pierwsza Dama z wizytą u seniorów w Kończyskach - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Rozmawiano także o wsparciu uczniów, projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i potrzebach mieszkańców wsi.

________________________________________________

Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów Plus to projekt realizowany przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w okresie od 1.05.2020 r. do 30.04.2023 r. dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W celu realizacji projektu SFOP popisał porozumienia partnerskie z gminami Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz.

Pierwsza Dama z wizytą u seniorów w Kończyskach - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Może Cię zainteresować Para Prezydencka odwiedziła Wandę Półtawską
Wizyta Pierwszej Damy w Kończyskach (1)
Wizyta Małżonki Prezydenta w Kończyskach (2)
Spotkanie w mieszkaniu do opieki wytchnieniowej (3)
Wizyta Małżonki Prezydenta w Kończyskach (4)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami z gmin Zakliczyn i Gromnik (5)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami z gmin Zakliczyn i Gromnik (6)
Uczestnicy zajęć w Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach zaprosili Pierwszą Damę do udziału w warsztatach (7)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami (8)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami (9)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami (10)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami (11)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami (12)
Spotkanie Pierwszej Damy z seniorami (13)
Wpis Pierwszej Damy do księgi pamiątkowej (14)
Wizyta Pierwszej Damy w Kończyskach (15)
Wizyta Pierwszej Damy w Kończyskach (16)
o1287051337.jpg
o1644111931.jpg
o985714187.jpg
o1930668126.jpg
o916978378.jpg
o1332494219.jpg
o522083015.jpg
o1343796031.jpg
o460943072.jpg
o1084809739.jpg
o311172767.jpg
o239637650.jpg
o196315685.jpg
o207897053.jpg
o1516177342.jpg
o473947465.jpg