Menu rozwijane

09 czerwca 2020
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (2)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (3)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (4)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (5)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (6)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (7)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (8)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (9)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (10)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (11)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (12)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (13)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (14)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (15)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (16)
Wizyta Małżonki Prezydenta w warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (17)
o43498874.jpg
o1816660339.jpg
o878806732.jpg
o1407026322.jpg
o1271962266.jpg
o1661892407.jpg
o560374836.jpg
o77356098.jpg
o491868712.jpg
o2198955.jpg
o809012059.jpg
o237711358.jpg
o58260180.jpg
o519653098.jpg
o1389051442.jpg
o1450401412.jpg
o898604227.jpg

Małżonka Prezydenta odwiedziła dziś warszawską prowincję Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostry Szarytki pełnią posługę wśród chorych, ubogich, wspierają dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne czy osadzonych.

– Siostry prowadzą wielkie dzieło, bardzo się cieszę, że mogę osobiście Siostry poznać – mówiła we wtorek Pierwsza Dama. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zostało założone w Paryżu w XVII w. przez księdza św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac. W warszawskim Domu Prowincjonalnym Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w spotkaniu ze wspólnotą sióstr, odwiedziła starsze, schorowane zakonnice oraz zwiedziła ośrodek i poznała jego historię.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą u Sióstr Szarytek - zdjęcie w treści artykułu

W odpowiedzi na współczesne potrzeby siostry podejmują posługę w szpitalach, odwiedzają i wspierają chorych oraz ubogich w ich domach i w domach pomocy społecznej. Angażują się w pomoc dzieciom w ośrodkach wychowawczych, świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych. Pracują również w szkołach i przedszkolach, w domach dziecka, w hospicjach, Może Cię zainteresować Małżonka Prezydenta odwiedziła Repatriantów w duszpasterstwie więziennym, opiekują się też ubogimi na misjach za granicą. – Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za niezwykłą posługę pełną poświęcenia dla najbardziej potrzebujących – powiedziała Pierwsza Dama. Podkreśliła, że w czasie pandemii koronawirusa Szarytki oraz inne zgromadzenia sióstr i braci z wielkim zaangażowaniem podjęły się pracy na rzecz innych. – Gdyby nie ta pomoc w wielu miejscach doszłoby do tragicznych sytuacji. Jestem ogromnie wdzięczna za tę postawę: proszę przyjąć z serca płynące podziękowania – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą u Sióstr Szarytek - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Agata Kornhauser-Duda z wizytą u Sióstr Szarytek - zdjęcie w treści artykułu nr 2

We wtorek Małżonka Prezydenta spotkała się z Siostrami, z którymi rozmawiała o działalności zakonu, ich pracy w czasie pandemii czy prowadzonej na terenie Zgromadzenia świetlicy środowiskowej. Poproszona o przybliżenie swojej codzienności Agata Kornhauser-Duda opowiedziała o roli Pierwszej Damy i działalności skupionej m.in. wokół wsparcia osób Może Cię zainteresować Wizyta Małżonki Prezydenta w Katowicach niepełnoprawnych i ich rodzin, edukacji, w tym promocji czytelnictwa, działalności charytatywnej i spotkań z seniorami. Małżonka Prezydenta mówiła też o inicjatywach wspierających wcześniaki, udziale w akcjach charytatywnych i wolontariacie oraz wizytach w kraju i za granicą. – Najważniejsze są dla mnie spotkania z ludźmi, one też są osią prezydentury mojego męża – zaznaczyła Pierwsza Dama. Podkreśliła, że jedynie dzięki bezpośrednim spotkaniom z innymi można nawiązywać relacje międzyludzkie, poznawać cudze potrzeby i wychodzić im naprzeciw.

Od chwili powołania zgromadzenie nie było objęte klauzurą ani odosobnieniem od społeczeństwa i prowadzi działalność misyjną. Obecnie w Polsce istnieją trzy prowincje Sióstr Miłosierdzia: poznańsko-chełmińska, krakowska i warszawska. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest jednym z najliczniejszych zgromadzeń katolickich w Polsce i na świecie. (KS)

Agata Kornhauser-Duda z wizytą u Sióstr Szarytek - zdjęcie w treści artykułu nr 3