Menu rozwijane

17 listopada 2021

W stolicy Czarnogóry znajduje się Centrum Don Bosko, w którym opiekę i możliwość nauki znajduje kilkaset dzieci i nastolatków, zwłaszcza z tzw. trudnych środowisk. Ośrodek prowadzony przez Księży Salezjanów odwiedziła Agata Kornhauser-Duda.

Małżonka Prezydenta odwiedziła centrum edukacyjne w Podgoricy - zdjęcie w treści artykułu

Pierwsza Dama rozmawiała z księżmi, Siostrami Franciszkankami oraz z animatorami prowadzącymi kursy językowe. Praca nad wychowaniem i edukacją młodzieży prowadzona jest poprzez gry i spotkania w ośrodku, mające głównie na celu zapobieganie nierównościom społecznym i patologiom.  CDB pomaga młodym ludziom spędzać wolny czas w sposób twórczy, zapewnia podopiecznym korepetycje, warsztaty kreatywne, warsztaty stolarskie, muzyczne, kulinarne, prowadzi też ligę sportową. Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

Małżonka Prezydenta odwiedziła centrum edukacyjne w Podgoricy - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla przedstawicieli Polonii w Czarnogórze

Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z dziećmi i młodzieżą: podopiecznymi ośrodka. Młodzi ludzie mówili o zajęciach, w których uczestniczą, zdobytej wiedzy i zainteresowaniach. Zaprosili Pierwszą Damę do dołączenia do zajęć z gier planszowych, które uczestnicy przygotowali własnoręcznie na zajęciach stolarskich. W krótkim show pochwalili się również umiejętnościami zdobytymi podczas kursu cyrkowego. Małżonka Prezydenta obserwowała też zajęcia baletowe dla młodszych dziewczynek. Do księży i opiekunów  Pierwsza Dama zwróciła się ze słowami wdzięczności za mądre wspieranie młodych ludzi poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. 

Małżonka Prezydenta odwiedziła centrum edukacyjne w Podgoricy - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Przy ośrodku działa szkoła języków obcych i informatyki otwarta dla wszystkich, bez względu na przynależność etniczną czy wyznaniową. Głównym jej hasłem jest: „Walcz z ubóstwem poprzez edukację”. Organizuje kursy angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, słoweńskiego, kursy informatyczne i inne, a prowadzącymi zajęcia animatorami często są wychowankowie centrum.

Pierwsza Dama miała okazję obejrzeć salę, którą od ponad 7 lat CDB udostępnia bezpłatnie Ambasadzie RP. Prowadzony jest w niej kurs języka polskiego, a  obecnie uczestniczy w nim 14 osób. Dzięki polskiemu przedsiębiorstwu Bumech S.A sala została niedawno wyposażona w sprzęt komputerowy.

Małżonka Prezydenta odwiedziła centrum edukacyjne w Podgoricy - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Oprócz działań na poziomie lokalnym CDB jest zaangażowane w międzynarodowy program „Erasmus plus: Młodzież w działaniu”, który umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w różnych wymianach młodzieży, konferencjach, wolontariacie, szkoleniach itp. Projekty w ramach tego programu mają na celu promowanie mobilności młodych ludzi, aby stwarzać im możliwości zdobywania wiedzy. Dzięki temu programowi centrum wysyła za granicę corocznie około 50 wychowanków. CDB jest również członkiem międzynarodowej sieci Don Bosco Youth-net, która składa się z około 20 organizacji Ks. Bosko z Europy.

Pierwsza Dama spotkała się z wychowankami ośrodka (1)
Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Don Bosko w Podgoricy (2)
Ośrodek prowadzony jest przez Księży Salezjanów (3)
Ośrodek prowadzony jest przez Księży Salezjanów (4)
Ośrodek prowadzony jest przez Księży Salezjanów (5)
Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Don Bosko w Podgoricy (6)
Pierwsza Dama spotkała się z wychowankami ośrodka (7)
Pierwsza Dama spotkała się z wychowankami ośrodka (8)
Pierwsza Dama spotkała się z wychowankami ośrodka (9)
Pierwsza Dama spotkała się z wychowankami ośrodka (10)
Pierwsza Dama spotkała się z wychowankami ośrodka (11)
o494386254.jpg
o789682408.jpg
o842543610.jpg
o50730895.jpg
o1603306272.jpg
o617141536.jpg
o247344920.jpg
o493812456.jpg
o439932966.jpg
o1290510342.jpg
o913740819.jpg