Menu rozwijane

28 czerwca 2021
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (1)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (2)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (3)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (4)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (5)
Osoby z niepełnosprawnościami mają pełne prawo korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne – mówiła Pierwsza Dama (6)
W moim kraju dużo zmieniło się na lepsze również w zakresie dostępności. Jednak skala potrzeb jest znacznie większa, a realizacja oczekiwanych zmian zajmie jeszcze szereg lat – mówiła Pierwsza Dama (7)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (8)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (9)
Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie (10)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (11)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (12)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (13)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (14)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (15)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (16)
Konferencja „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami” w Wilnie odbyła się z udziałem ekspertów z Polski i Litwy (17)
Pierwsze Damy Polski i Litwy po zakończeniu konferencji (18)
657277716.jpg
621603851.jpg
1601714804.jpg
977386456.jpg
1604312653.jpg
34342613.jpg
1542115747.jpg
1903894819.jpg
415352306.jpg
1805448079.jpg
916341675.jpg
1278978070.jpg
1272365789.jpg
1958263255.jpg
1341045609.jpg
679132962.jpg
1364380889.jpg
211091108.jpg

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odbyła się konferencja pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. – Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo - i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania - korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu

Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. Jak podkreśliła Agata Kornhauser-Duda w Polsce osób z niepełnosprawnościami jest blisko 5 milionów, co oznacza, że z trudnościami różnego rodzaju zmaga się aż co siódmy-ósmy obywatel. – Niepełnosprawność nigdy nie jest wyborem, lecz okolicznością, z którą przychodzi mierzyć się - często niespodziewanie. Nikt z nas nie może wiedzieć, czy sam nie doświadczy tego losu wskutek wypadku, choroby czy podeszłego wieku – podkreśliła Pierwsza Dama. – Każdy ma też możliwość uświadomienia sobie potrzeby i złożoności tematu dostępności, bo w swoim otoczeniu - wśród naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów - mamy z całą pewnością kogoś, kto się z tym zmaga – zauważyła. Pierwsza Dama mówiła o inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które wspiera od początku prezydentury męża, przytoczyła też przykłady dobrych praktyk i programów, które w Polsce przyczyniają się do poprawy warunków życia tych osób.

Pełna treść wystąpienia Małżonki Prezydenta RP podczas konferencji „PL and LT First Ladies’ Conference on Information Accessibility for People with Disabilities” w Wilnie >>>

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Podczas konferencji wskazywano na obszary implementacji różnych form komunikacji na Litwie, politykę dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce czy zagadnienia dostępu do informacji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z obu krajów. Omówiono rzeczywiste potrzeby i wyzwania w obszarze dostępu do informacji oraz doświadczenia osób z niepełnosprawnością.

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Agata Kornhauser-Duda wskazała, że sprawa dostępności należy do najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że aby potencjał osób niepełnosprawnych mógł być w pełni wykorzystany muszą zostać stworzone odpowiednie warunki. Należy wspierać wszelkie inicjatywy, które z jednej strony pokazują umiejętności, talenty i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony nagradzać i promować te podmioty, instytucje, organizacje, które to osobom niepełnosprawnym umożliwiają – stwierdziła.

Może Cię zainteresować Wizyta Małżonki Prezydenta w Wilnie

Pierwsza Dama Polski od 2015 roku odbyła wiele spotkań i rozmów, zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i z ich opiekunami oraz z osobami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, że w naszym kraju wprowadzono wiele ułatwień, także w zakresie dostępności, jak choćby program Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano ok. 23 miliardy złotych na sfinansowanie inwestycji, które zapewniają osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Omawiając pokrótce założenia Funduszu Solidarnościowego, z którego realizowane są między innymi takie programy jak centra opiekuńczo-mieszkalne, jak opieka wytchnieniowa czy asystent osoby niepełnosprawnej oraz przyjętą przez polski rząd w lutym bieżącego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Małżonka Prezydenta podkreśliła, że skala potrzeb jest znacznie większa, a realizacja oczekiwanych zmian zajmie szereg lat.

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 4

– Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo - i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania - korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw. Dlatego dostosowywanie otaczającej rzeczywistości do szczególnych potrzeb, wynikających z utrudnionej mobilności i innych ograniczeń, jest nie tylko miarą człowieczeństwa i oraz oznaką nowoczesności naszych państw, lecz wprost powinnością władz i decydentów – oświadczyła.

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Prelegenci, którzy uczestniczyli w konferencji „PL and LT First Ladies’ Conference on Information Accessibility for People with Disabilities” w Wilnie:

 • Pierwsza Dama Republiki Litewskiej Diana Nausėdienė
 • Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda
 • dr Jonas Ruškus, Profesor Uniwersytetu Vytautas Magnus, Wiceprezes Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami
 • Justina Jakštienė, Wiceminister Ubezpieczenia Społecznego i Pracy (Litwa)
 • Paweł Wdówik, społeczny działacz na rzecz Osób Niepełnosprawnych; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Członek Komitetu Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (Polska)
 • Dovilė Juodkaitė, Prezes Litewskiego Forum Organizacji ds. Niepełnosprawności (Litwa)
 • Krzysztof Michałkiewicz, Prezes PFRON-u w Polsce
 • Adam Zawisny, Wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, ekspert w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), koordynator projektów systemowych dotyczących dostępności tematyki niezależnego życia, implementacji Konwecji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, adwokat niezależnego życia i deinstytucjonalizacji (Polska)
 • Ramunė Lebedytė Undzėnienė, Litewskie Towarzystwo Dobroczynne na rzecz Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną
 • dr. Gedas Malinauskas i Pani Edita Daugėlaitė, wykładowca Uniwersytetu Vytautas Magnus, Prezes i członek Wspólnoty L’Arche w Kownie
 • mgr Martynas Vitkus, osoba niedowidząca i z niepełnosprawnością ruchową, ekspert w zakresie stosowania technologii informacyjnej przez osoby niedowidzące 
 • mgr Martynas Kazlauskas, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, zapraszająca publiczność do włączania się w rozwój alternatywnych form komunikacji

Sesję pytań i odpowiedzi z udziałem uczestników konferencji moderowała Simona Aginskaitė z Litewskiego Forum Organizacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami