Menu rozwijane

25 maja 2022

Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich to projekt skierowany do przedszkolaków, którego głównym celem jest pokazanie najmłodszym, że mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość oraz że kiedyś staną się pełnoprawnymi obywatelami, którym będą przysługiwały określone prawa oraz możliwość wpływania na różne procesy w skali miasta, regionu, kraju czy Europy. Z małymi uczestnikami akcji oraz młodzieżą, która w ramach wolontariatu wspiera maluchy, Pierwsza Dama spotkała się w Pałacu Prezydenckim.

007_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8919.jpg [447.80 KB]

W środę siedzibę głowy państwa odwiedziły przedszkolaki z wrocławskiej placówki nr 56 „Niezapominajka”. Towarzyszyli im opiekunowie oraz nastolatkowie z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, którzy jako wolontariusze współpracują z poznającymi istotę demokracji maluchami. Zadaniem projektu jest pokazywanie przedszkolakom znaczenia demokracji i praw obywatelskich poprzez kontakty z instytucjami publicznymi, jak samorząd, parlament czy sądy, organizację warsztatów dla dzieci i nauczycieli, tworzenie materiałów dla rodziców i opiekunów, wybór samorządu przedszkolnego, korespondencję z posłami, jak również wydarzenia artystyczne z okazji świąt narodowych, spotkania z weteranami, promowanie udziału w lokalnych procesach decyzyjnych. Podczas kilkudniowej wizyty w stolicy przedszkolaki i uczniowie obejrzą m.in. Sejm, jedną z ambasad, sąd czy redakcję.

012_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_9103.jpg [305.77 KB]

Dzieci opowiedziały o wydarzeniach, w których brały udział w ramach projektu, wspólnie z Pierwszą Damą zastanawiały się kto może wybierać prezydenta w Polsce i jakie warunki musi spełniać kandydat. Rozmawiano o wyborze posłów do parlamentu, stanowisku premiera i roli Pierwszej Damy. Przedszkolaki mówiły o wrażeniach ze zwiedzania Pałacu, pytały Małżonkę Prezydenta o jej zajęcia, ale także o jej wspomnienia z przedszkola. Pierwsza Dama opowiedziała o dziedzinach, w które najczęściej się angażuje, jak działania dobroczynne, edukacja, wsparcie osób niepełnosprawnych czy seniorów. Podzieliła się ze swoimi małymi gośćmi historiami z przedszkolnych i szkolnych lat, pytała maluchy o ich ulubione zajęcia w placówce i zabawy. Rozmawiano też o zwierzętach, sporcie, planach na dorosłość i książkach.

Towarzyszący przedszkolakom podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania dyskutowali z Małżonką Prezydenta o wolontariacie i satysfakcji płynącej z pomagania innym oraz z pracy z dziećmi. Młodzi ludzie opowiedzieli o szkole, zajęciach branżowych i planowanym życiu zawodowym, własnym rozwoju oraz poszukiwaniu sposobów na wymarzoną dorosłość.

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama do ukraińskich uczniów: To Wy będziecie dbać o relacje pomiędzy Polską a Ukrainą Młodzież z LO Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki w Pałacu Spotkanie z uczniami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie Pierwsza Dama odwiedziła Dzienny Dom Pobytu Senior+

 

Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
Spotkanie z uczestnikami akcji "Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich"
001_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8511.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8662.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8691.jpg
004_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8816.jpg
006_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8906.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8919.jpg
010_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_8988.jpg
012_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_przedszkolaki_20220525_GJB_9103.jpg