24 listopada 2021

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z akcją Pomocy Polakom na Wschodzie. – To w znacznej mierze dzięki Państwu, działaczom mniejszości polskiej i prężnym organizacjom polskim nasi Rodacy w Republice Mołdawii mają silny kontakt i więź z krajem swoich przodków. Za Państwa pośrednictwem chcemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących polskich rodzin – mówiła w Kiszyniowie.

06__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4917.jpg [461.91 KB]

Akcja „Pomocy Polakom na Wschodzie” realizowana jest od 2016 roku. Bieżąca edycja, podobnie jak odsłona wielkanocna, skierowana została w całości do Polaków z Republiki Mołdawii. Małżonka Prezydenta podkreśliła, że każdy, kto zna historię i obecne realia życia Rodaków na Wschodzie, a szczególnie w krajach dawnego Związku Sowieckiego, doskonale zdaje sobie sprawę, z jakimi problemami się oni borykają. – Nie możemy i nie chcemy być wobec nich obojętni – oświadczyła. Przekazanie darów odbyło się w siedzibie obecnego partnera akcji, firmy Plastics Moldova: drugiego największego polskiego inwestora w Republice Mołdawii, który od lat wspiera tamtejszą działalność polonijną, fundując nowoczesne pracownie komputerowe w szkołach, wspierając finansowo prace konserwatorskie mogił na cmentarzach czy świadcząc usługi eksperckie dla polskich firm zainteresowanych nawiązaniem i rozwojem kontaktów z mołdawskimi partnerami.

02__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4736.jpg [714.92 KB]

Może Cię zainteresować Prezydent RP z wizytą w Mołdawii

31__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5610.jpg [367.61 KB]

Dzięki współpracy Kancelarii Prezydenta RP z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie, firm prywatnych oraz organizacji polonijnych i kościelnych udało się przekazać około 34 ton darów.

– To jest wielka zasługa przede wszystkim sponsorów i darczyńców. Bardzo obawialiśmy się po wybuchu pandemii, że akcja ze względu na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy nie będzie mogła być realizowana. A właśnie wtedy, przedsiębiorcy, którzy sami borykali się z problemami, otworzyli się na potrzeby innych, a liczba zebranych darów przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – powiedziała Pierwsza Dama. – Chciałabym, aby przyjęli Państwo to wsparcie z jednej strony jako wyraz solidarności Polaków mieszkających w granicach Rzeczypospolitej z Rodakami mieszkającymi w najdalszych zakątkach świata, ale przede wszystkim, jako wyraz naszej wdzięczności za trwanie w polskości, pielęgnowanie kultury i tradycji, za przekazywanie miłości do Ojczyzny najmłodszemu pokoleniu. Dziękuję, że jesteście Państwo najwspanialszymi ambasadorami Polski – podkreśliła Agata Kornhauser–Duda.

Może Cię zainteresować Świąteczno-noworoczna akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

18__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5725.jpg [455.39 KB]

Podczas spotkania z przedstawicielami środowiska polskiego, pracownikami Ambasady RP w Kiszyniowie oraz pracownikami Firmy Plastics Moldova Agata Kornhauser–Duda wyraziła wdzięczność za pielęgnowanie polskości i działalność na rzecz polskiej mniejszości. – Ogromne wrażenie zrobił na mnie fakt, że tutaj, w Mołdawii, działa aż 27 organizacji skupiających przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej, a niektóre z nich działają już od 30 lat – mówiła. – Swoją polskość wyrażają Państwo na wiele sposobów, działają też Państwo w bardzo różnych obszarach – stwierdziła Pierwsza Dama, zwracając uwagę na audycje radiowe, aktywność w Internecie, prasę i książki, opracowania naukowe, wydarzenia i konkursy artystyczne, aktywność chórów, zespołów pieśni i tańca, a wreszcie współpracę z Ambasadą RP w Kiszyniowie. – Za ten całokształt bardzo serdecznie dziękuję, jestem pełna uznania dla Państwa zaangażowania – zapewniła.

26__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5499.jpg [629.46 KB]

Słowa wdzięczności przekazała również na ręce obecnej na spotkaniu Doradcy Prezydent Republiki Mołdawii ds. kontaktu z diasporą Eleny Druţă „za stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju działalności polskiej mniejszości, za umożliwienie społeczności polskiej rozwoju działalności kulturalnej i oświatowej”. W Mołdawii obecnie ponad tysiąc osób uczy się języka polskiego. Wczoraj w Kiszyniowie odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z nauczycielami języka polskiego, podczas którego dyskutowano o specyfice pracy polonijnej, przygotowaniach młodzieży do podjęcia studiów w Polsce, pielęgnowaniu polskich tradycji i kultury. Jednym z poruszonych tematów był zainicjowany przez Pierwszą Damę Konkurs „Słowem–Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. – Również Państwu chciałabym serdecznie podziękować za zachęcenie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w konkursie. W tym roku zgłosiło się aż jedenaścioro młodych ludzi z Mołdawii, dlatego od razu zapraszam na drugą odsłonę wydarzenia. Na początku grudnia ogłosimy autorów, których utwory uczniowie będą mogli przygotować – poinformowała Pierwsza Dama.

25__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5459.jpg [868.11 KB]

Ambasador RP w Republice Mołdawii, Bartłomiej Zdaniuk podkreślił, że Polska pamięta o Polakach w Republice Mołdawii. – Tuż przed świętami wielkanocnymi przybył duży transport z pomocą humanitarną, wydawało się, że więcej już się zrobić nie da. Pokazaliśmy, że się da, że Polska może zrobić jeszcze więcej – mówił.

Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

Może Cię zainteresować Podsumowanie IV edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie”

W latach 2017–2021 w ramach realizowanej Akcji przedstawiciele Kancelarii Prezydenta w imieniu Pary Prezydenckiej wielokrotnie przekazywali dary Rodakom z Republiki Mołdawii. Trafiła do nich pomoc rzeczowa m.in. żywność, odzież, obuwie, artykuły sanitarne, chemia gospodarcza, sprzęt AGD. Do polskich organizacji i szkół przekazano książki, gry, zabawki edukacyjne, laptopy, rzutniki, wyprawki szkolne oraz sprzęt sportowy.

Małżonka Prezydenta wzięła udział w spotkaniu z zarządem firmy Plastics Moldova, podczas którego mówiono o społecznej działalności spółki i promocji polsko–mołdawskiej wymiany gospodarczej, którą wzmacnia powołane przez firmę Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska‑Mołdawia. Pierwsza Dama podziękowała za projekty promujące Polskę w Mołdawii i wspierające Rodaków, wyrażając przekonanie, że stanowią one przykład odpowiedzialności społecznej biznesu.

32__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5648.jpg [478.20 KB]

W ramach najnowszej edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie udało się przekazać około 34 ton darów

W ramach najnowszej edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie udało się przekazać około 34 ton darów

Całość została przekazana na rzecz Polaków mieszkających w Republice Mołdawii

Wystąpienie Ambasadora RP w Republice Mołdawii

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Spotkanie z zarządem firmy Plastics Moldova

Spotkanie z zarządem firmy Plastics Moldova

Spotkanie z zarządem firmy Plastics Moldova

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie

01__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4758.jpg
02__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4736.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4786.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4884.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5524.jpg
06__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4917.jpg
08__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4921.jpg
09__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5472.jpg
11__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5649.jpg
12__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5011.jpg
13__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5026.jpg
14__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5123.jpg
15__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5189.jpg
16__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5269.jpg
17__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5327.jpg
18__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5725.jpg
19__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5306.jpg
20__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5354.jpg
21__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5409.jpg
22__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5419.jpg
23__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5429.jpg
24__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5424.jpg
25__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5459.jpg
26__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5499.jpg
27__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5505.jpg
28__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5509.jpg
29__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5534.jpg
30__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5586.jpg
31__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5610.jpg
32__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5648.jpg