Menu rozwijane

24 listopada 2021

Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z akcją Pomocy Polakom na Wschodzie.

– To w znacznej mierze dzięki Państwu, działaczom mniejszości polskiej i prężnym organizacjom polskim nasi Rodacy w Republice Mołdawii mają silny kontakt i więź z krajem swoich przodków. Za Państwa pośrednictwem chcemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących polskich rodzin – mówiła w Kiszyniowie.

06__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4917.jpg [461.91 KB]

Akcja „Pomocy Polakom na Wschodzie” realizowana jest od 2016 roku. Bieżąca edycja, podobnie jak odsłona wielkanocna, skierowana została w całości do Polaków z Republiki Mołdawii. Małżonka Prezydenta podkreśliła, że każdy, kto zna historię i obecne realia życia Rodaków na Wschodzie, a szczególnie w krajach dawnego Związku Sowieckiego, doskonale zdaje sobie sprawę, z jakimi problemami się oni borykają.

– Nie możemy i nie chcemy być wobec nich obojętni – oświadczyła. Przekazanie darów odbyło się w siedzibie obecnego partnera akcji, firmy Plastics Moldova: drugiego największego polskiego inwestora w Republice Mołdawii, który od lat wspiera tamtejszą działalność polonijną, fundując nowoczesne pracownie komputerowe w szkołach, wspierając finansowo prace konserwatorskie mogił na cmentarzach czy świadcząc usługi eksperckie dla polskich firm zainteresowanych nawiązaniem i rozwojem kontaktów z mołdawskimi partnerami.

02__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4736.jpg [714.92 KB]

Może Cię zainteresować Prezydent RP z wizytą w Mołdawii

31__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5610.jpg [367.61 KB]

Dzięki współpracy Kancelarii Prezydenta RP z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie, firm prywatnych oraz organizacji polonijnych i kościelnych udało się przekazać około 34 ton darów.

– To jest wielka zasługa przede wszystkim sponsorów i darczyńców. Bardzo obawialiśmy się po wybuchu pandemii, że akcja ze względu na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy nie będzie mogła być realizowana. A właśnie wtedy, przedsiębiorcy, którzy sami borykali się z problemami, otworzyli się na potrzeby innych, a liczba zebranych darów przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – powiedziała Pierwsza Dama.

– Chciałabym, aby przyjęli Państwo to wsparcie z jednej strony jako wyraz solidarności Polaków mieszkających w granicach Rzeczypospolitej z Rodakami mieszkającymi w najdalszych zakątkach świata, ale przede wszystkim, jako wyraz naszej wdzięczności za trwanie w polskości, pielęgnowanie kultury i tradycji, za przekazywanie miłości do Ojczyzny najmłodszemu pokoleniu. Dziękuję, że jesteście Państwo najwspanialszymi ambasadorami Polski – podkreśliła Agata Kornhauser–Duda.

Może Cię zainteresować Świąteczno-noworoczna akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

18__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5725.jpg [455.39 KB]

Podczas spotkania z przedstawicielami środowiska polskiego, pracownikami Ambasady RP w Kiszyniowie oraz pracownikami Firmy Plastics Moldova Agata Kornhauser–Duda wyraziła wdzięczność za pielęgnowanie polskości i działalność na rzecz polskiej mniejszości.

– Ogromne wrażenie zrobił na mnie fakt, że tutaj, w Mołdawii, działa aż 27 organizacji skupiających przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej, a niektóre z nich działają już od 30 lat – mówiła. – Swoją polskość wyrażają Państwo na wiele sposobów, działają też Państwo w bardzo różnych obszarach – stwierdziła Pierwsza Dama, zwracając uwagę na audycje radiowe, aktywność w Internecie, prasę i książki, opracowania naukowe, wydarzenia i konkursy artystyczne, aktywność chórów, zespołów pieśni i tańca, a wreszcie współpracę z Ambasadą RP w Kiszyniowie.

– Za ten całokształt bardzo serdecznie dziękuję, jestem pełna uznania dla Państwa zaangażowania – zapewniła.

26__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5499.jpg [629.46 KB]

Słowa wdzięczności przekazała również na ręce obecnej na spotkaniu Doradcy Prezydent Republiki Mołdawii ds. kontaktu z diasporą Eleny Druţă „za stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju działalności polskiej mniejszości, za umożliwienie społeczności polskiej rozwoju działalności kulturalnej i oświatowej”.

W Mołdawii obecnie ponad tysiąc osób uczy się języka polskiego. Wczoraj w Kiszyniowie odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z nauczycielami języka polskiego, podczas którego dyskutowano o specyfice pracy polonijnej, przygotowaniach młodzieży do podjęcia studiów w Polsce, pielęgnowaniu polskich tradycji i kultury.

Jednym z poruszonych tematów był zainicjowany przez Pierwszą Damę Konkurs „Słowem–Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. – Również Państwu chciałabym serdecznie podziękować za zachęcenie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w konkursie. W tym roku zgłosiło się aż jedenaścioro młodych ludzi z Mołdawii, dlatego od razu zapraszam na drugą odsłonę wydarzenia. Na początku grudnia ogłosimy autorów, których utwory uczniowie będą mogli przygotować – poinformowała Pierwsza Dama.

25__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5459.jpg [868.11 KB]

Ambasador RP w Republice Mołdawii, Bartłomiej Zdaniuk podkreślił, że Polska pamięta o Polakach w Republice Mołdawii. – Tuż przed świętami wielkanocnymi przybył duży transport z pomocą humanitarną, wydawało się, że więcej już się zrobić nie da. Pokazaliśmy, że się da, że Polska może zrobić jeszcze więcej – mówił.

Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

Może Cię zainteresować Podsumowanie IV edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie”

W latach 2017–2021 w ramach realizowanej Akcji przedstawiciele Kancelarii Prezydenta w imieniu Pary Prezydenckiej wielokrotnie przekazywali dary Rodakom z Republiki Mołdawii. Trafiła do nich pomoc rzeczowa m.in. żywność, odzież, obuwie, artykuły sanitarne, chemia gospodarcza, sprzęt AGD. Do polskich organizacji i szkół przekazano książki, gry, zabawki edukacyjne, laptopy, rzutniki, wyprawki szkolne oraz sprzęt sportowy.

Małżonka Prezydenta wzięła udział w spotkaniu z zarządem firmy Plastics Moldova, podczas którego mówiono o społecznej działalności spółki i promocji polsko–mołdawskiej wymiany gospodarczej, którą wzmacnia powołane przez firmę Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska‑Mołdawia. Pierwsza Dama podziękowała za projekty promujące Polskę w Mołdawii i wspierające Rodaków, wyrażając przekonanie, że stanowią one przykład odpowiedzialności społecznej biznesu.

32__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5648.jpg [478.20 KB]

 

W ramach najnowszej edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie udało się przekazać około 34 ton darów (1)
W ramach najnowszej edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie udało się przekazać około 34 ton darów (2)
Całość została przekazana na rzecz Polaków mieszkających w Republice Mołdawii (3)
Wystąpienie Ambasadora RP w Republice Mołdawii (4)
Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP (5)
Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP (6)
Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP (7)
Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP (8)
Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP (9)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (10)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (11)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (12)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (13)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (14)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (15)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (16)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (17)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (18)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (19)
Spotkanie z zarządem firmy Plastics Moldova (20)
Spotkanie z zarządem firmy Plastics Moldova (21)
Spotkanie z zarządem firmy Plastics Moldova (22)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (23)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (24)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (25)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (26)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (27)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (28)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (29)
Pierwsza Dama przyjechała do Republiki Mołdawii z Akcją Pomocy Polakom na Wschodzie (30)
01__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4758.jpg
02__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4736.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4786.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4884.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5524.jpg
06__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4917.jpg
08__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_4921.jpg
09__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5472.jpg
11__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5649.jpg
12__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5011.jpg
13__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5026.jpg
14__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5123.jpg
15__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5189.jpg
16__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5269.jpg
17__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5327.jpg
18__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJB_5725.jpg
19__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5306.jpg
20__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5354.jpg
21__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5409.jpg
22__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5419.jpg
23__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5429.jpg
24__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5424.jpg
25__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5459.jpg
26__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5499.jpg
27__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5505.jpg
28__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5509.jpg
29__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5534.jpg
30__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5586.jpg
31__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5610.jpg
32__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5648.jpg