Menu rozwijane

20 listopada 2017
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (1)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (2)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (3)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (4)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (5)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (6)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (7)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (8)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (9)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (10)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (11)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (12)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (13)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (14)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (15)
Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów (16)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (17)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (18)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (19)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (20)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (21)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (22)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (23)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (24)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (25)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (26)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (27)
Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach (28)
o157202562.jpg
o259900502.jpg
o198755166.jpg
o1144688476.jpg
o1447158688.jpg
o1508025972.jpg
o280680924.jpg
o2068237170.jpg
o1562591016.jpg
o32881968.jpg
o1189577005.jpg
o992151552.jpg
o1604644106.jpg
o945742480.jpg
o1757786629.jpg
o1008852187.jpg
o1339112445.jpg
o1636088376.jpg
o438562485.jpg
o1545383509.jpg
o827028405.jpg
o213319560.jpg
o2015569441.jpg
o1770334649.jpg
o264899866.jpg
o115829390.jpg
o174450196.jpg
o557128454.jpg

- Rozwój oświaty polonijnej, a przede wszystkim wspieranie pracy nauczycieli szkół polskich w świecie, jest nie tylko obowiązkiem Państwa Polskiego, ale dobrą inwestycją - powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas pierwszego dnia wizyty oficjalnej Pary Prezydenckiej w Republice Greckiej.

Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów. Małżonka Prezydenta RP podczas spotkania z gronem pedagogicznym, uczniami oraz rodzicami wyraziła uznanie dla Polaków i Greków, którzy przyczynili się do pomyślnego rozwoju placówki oraz pracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w duchu polskości.

Nawiązując do czekającej szkołę zmiany statusu, przeobrażającej placówkę w Szkolny Punkt Konsultacyjny, Agata Kornhauser-Duda wyraziła przekonanie, że bezinteresowne zaangażowanie i praca społeczności szkolnej zaowocują przezwyciężeniem trudności, jak miało to miejsce podczas powstawania szkoły czy odradzania się jej po trzęsieniu ziemi.

Z okazji dwudziestolecia działalności placówki, Małżonka Prezydenta RP życzyła polskiej szkole - aby zawsze potrafiła wyzwalać w uczniach prawdziwe wartości w życiu każdego człowieka: zdobywanie wiedzy i dążenie do rozwoju, ale także przyjaźń, umiejętność życia we wspólnocie i w szacunku do drugiego człowieka.

Polska Szkoła w Atenach prowadzi naukę w systemach dziennym, uzupełniającym oraz kształcenia na odległość, uwzględniając dodatkowo lekcje języka greckiego. Agata Kornhauser-Duda była pod ogromnym wrażeniem bardzo dobrej znajomości języka polskiego wśród uczniów oraz wysokiego poziomu przygotowanego przez nich programu artystycznego.

Wizyta w ateńskiej placówce była kontynuacją odrębnego programu Małżonek Prezydentów Polski i Grecji. Wcześniej Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi zjadły wspólnie śniadanie oraz odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach.

Małżonka Prezydenta RP miała wyjątkową okazję poznać tajniki wiedzy o stroju greckim, jego ewolucji oraz wariantach zastosowania w unikatowej formie pokazu mody. Modelki zaprezentowały ubiory o niezwykłym bogactwie i kunszcie zdobień oraz rzadkie ozdoby regionalne. Wizyta w muzeum była jednocześnie okazją do spotkania z członkiniami Klubu Kobiet Greckich, który pielęgnuje tradycję narodową w każdej z kilkudziesięciu placówek na świecie. Panie w ramach działalności charytatywnej obejmują opieką dokonania kultury greckiej oraz działają na rzecz wsparcia dzieci oraz podniesienia statusu kobiet greckich. (KS)