Menu rozwijane

16 marca 2022

Tematami specjalnego posiedzenia Rady do spraw Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju były: wsparcie działań humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz problem dezinformacji w przestrzeni publicznej.

W posiedzeniu Rady, któremu przewodniczył Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki (Przewodniczący Rady), uczestniczyli Sekretarz Stanu w KPRP Minister Bogna Janke oraz Doradcy Prezydenta RP: prof. Andrzej Zybertowicz i prof. Andrzej Waśko. W części spotkania poświęconej pomocy humanitarnej wzięła udział, w formie wideokonferencji, Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda.

Małżonka Prezydenta RP zwróciła uwagę na konieczność koordynacji pomocy na przejściach granicznych, w punktach recepcyjnych, na dworcach oraz w tych ośrodkach, w których znajduje się wielu uchodźców.

Pierwsza Dama mówiła także o ewakuacji całych ośrodków zajmujących się osobami niepełnosprawnymi czy domów pomocy społecznej, a co za tym idzie – konieczności zapewnienia podopiecznym tych placówek specjalistycznej opieki.

– Wszystkie ręce na pokład – zaapelowała Agata Kornhauser–Duda, dziękując młodzieży za świadczony wolontariat i okazywaną wrażliwość.

– Chciałabym podziękować za wszystkie działania, jakie Państwo podejmują. Jestem w kontakcie z wieloma organizacjami, z rządem, z samorządami, doskonale wiem, jak duże są potrzeby. (…) Wiem, ile serca i sił wkładacie Państwo w pracę, dziękuję za nią, dziękuję za jedność – powiedziała Pierwsza Dama. Podkreśliła jednocześnie, że wolontariusze muszą dbać także o siebie tak, by nie utracić zdolności do niesienia pomocy.

Minister Bogna Janke zachęcała członków Rady do rejestracji oferowanej pomocy w ramach wolontariatu na rządowej stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/.

Podkreśliła, że ten serwis odpowiada na postulat koordynacji wsparcia w skali całej Polski i z jednej strony umożliwia właściwe adresowanie pomocy, z drugiej zaś – pozwala odpowiednio wesprzeć i zagospodarować zapał wolontariuszy i zaangażowanie organizacji obywatelskich na rzecz uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.

Rozmawiano także o pomocy dla uchodźców z Ukrainy w odniesieniu do kwestii edukacji dla dzieci, które przybywają do Polski oraz aspektach językowych w zakresie wsparcia psychologicznego czy opieki medycznej.

Omówiono zarówno zaangażowanie instytucjonalne państwa polskiego, jak i licznych organizacji i instytucji na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: wskazywano m.in. na aktywność harcerzy z poszczególnych organizacji, strażaków i leśników. Członkowie Rady relacjonowali własne obserwacje dotyczące ogromnej pomocy niesionej poszkodowanym wojną przez lokalne społeczności, rodziny oraz osoby indywidualne. Wskazywano na podejmowane starania na rzecz wsparcia humanitarnego zarówno obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną w naszym kraju, jak i tych, którzy pozostali na Ukrainie.

W licznych wypowiedziach podkreślano ogromne znaczenie działań politycznych Prezydenta Andrzeja Dudy na arenie krajowej i międzynarodowej oraz aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser–Duda w sferze pomocy humanitarnej. Uczestnicy spotkania bardzo doceniają efektywność tych działań dla mierzącej się z rosyjską agresją Ukrainy.

W drugiej części posiedzenia Rady ds. Młodzieży jej członkowie wysłuchali wystąpienia prof. Andrzeja Zybertowicza, Doradcy Prezydenta RP, dotyczące dezinformacji oraz fake newsów. Prof. Zybertowicz wyraził pogląd, że rosyjska wojna informacyjna to tylko jedna z niezliczonych fal na wielkim oceanie dezinformacji.

Doradca Prezydenta RP omówił podstawowe mechanizmy dezinformacji, na jaką są narażeni nie tylko młodzi ludzie, ale także osoby z dużym doświadczeniem. Rozmawiano również o mechanizmach ochrony przed dezinformacją a także umiejętnym korzystaniu z dostępnych źródeł czerpania wiedzy o świecie.  

Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (1)
Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (2)
Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (3)
Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (4)
Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (5)
Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (6)
Posiedzenie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP (7)
001_Bogna_Janke_Rzepecki_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_PK018981.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_online_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_GJB_4869.jpg
002_Bogna_Janke_Rzepecki_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_PK019006.jpg
003_Bogna_Janke_Rzepecki_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_PK019037.jpg
004_Bogna_Janke_Rzepecki_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_PK019063.jpg
005_Bogna_Janke_Rzepecki_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_PK019072.jpg
006_Bogna_Janke_Rzepecki_Rada_ds_Mlodziezy_20220316_PK019151.jpg