Menu rozwijane

24 stycznia 2022

W poniedziałek Agata Kornhauser–Duda spotkała się z posłankami na Sejm RP, członkiniami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Kinga Gajewska, Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka i Krystyna Szumilas przedstawiły zastrzeżenia do zapisów dotyczących nadzoru pedagogicznego umożliwiającego odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru na prowadzenie przez stowarzyszenia i inne organizacje zajęć z uczniami oraz umożliwiania pozyskiwania wskazanych w projekcie danych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z systemu informacji oświatowej.

09__Agata_Kornhauser_Duda_spotkanie_przedstawiciele_Koalicja_Obywatelska_20220124_GJA_0470.jpg [760.50 KB]

Pierwsza Dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże Prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem Przemysławem Czarnkiem.

W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Przedmiotem rozmowy były niektóre zapisy zmiany ustawy – Prawo oświatowe
Przedmiotem rozmowy były niektóre zapisy zmiany ustawy – Prawo oświatowe
03__Agata_Kornhauser_Duda_spotkanie_przedstawiciele_Koalicja_Obywatelska_20220124_GJA_0400.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_spotkanie_przedstawiciele_Koalicja_Obywatelska_20220124_GJA_0419.jpg
08__Agata_Kornhauser_Duda_spotkanie_przedstawiciele_Koalicja_Obywatelska_20220124_GJA_0452.jpg
09__Agata_Kornhauser_Duda_spotkanie_przedstawiciele_Koalicja_Obywatelska_20220124_GJA_0470.jpg
11__Agata_Kornhauser_Duda_spotkanie_przedstawiciele_Koalicja_Obywatelska_20220124_GJA_0482.jpg