Menu rozwijane

28 marca 2022

Koordynacja działań humanitarnych na rzecz uchodźców ukraińskich i międzynarodowa współpraca w tym zakresie były przedmiotem rozmowy Małżonki Prezydenta RP z Jej Królewską Wysokością Królową Niderlandów Máximą.

Pierwsza Dama podziękowała za pomoc, jakiej rząd Niderlandów udziela uchodźcom z Ukrainy, szczególnie za opiekę nad małymi pacjentami onkologicznymi.

Dzięki relacjom nawiązanym przez lata współpracy Kancelarii Prezydenta z Polakami oraz Ukraińcami polskiego pochodzenia w ramach akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Agata Kornhauser–Duda utrzymuje regularny kontakt z osobami pozostałymi w ogarniętym wojną kraju, poznając bieżące potrzeby ludności.

Podczas rozmowy z Jej Wysokością Królową Máximą Agata Kornhauser–Duda przedstawiła sytuację za naszą wschodnią granicą oraz omówiła potrzeby uchodźców w Polsce. Podkreśliła, że wśród ofiar wojny znajdują się także chore dzieci, sieroty, osoby dotknięte niepełnosprawnością, w tym w stopniu głębokim oraz osoby niesamodzielne i starsze, często wymagające specjalistycznej opieki i leczenia.

Dlatego Pierwsza Dama zabiega o stworzenie koalicji Małżonek Prezydentów i koronowanych głów na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas wszystkich rozmów jest koordynacja działań na rzecz tych środowisk spośród ewakuowanych ludzi, które wymagają specjalnego traktowania. 

Niderlandy przyjmują grupy uchodźców, wśród nich chore onkologicznie dzieci, które już przebywają w szpitalu w Utrechcie. Królowa Máxima wyraziła uznanie dla zaangażowania Polski. Zapewniła o woli przekazania właściwym ministrom prośby Polski dotyczącej konkretnej grupy uchodźców oraz o ogólnej woli współpracy między naszymi państwami w zakresie udzielania pomocy uchodźcom.

Może Cię zainteresować Rozmowy z Pierwszymi Damami Austrii i Macedonii Północnej Rozmowa z Królową Belgów Rozmowy z Pierwszymi Damami Malty, Węgier i Niemiec O pomocy humanitarnej z Brigitte Macron Rozmowa z Jej Królewską Wysokością Wielką Księżną Luksemburga Rozmowa z Małżonką Prezydenta Stanów Zjednoczonych O międzynarodowej koordynacji działań humanitarnych Małżonki Prezydentów Polski i Niemiec o pomocy uchodźcom Pierwsze Damy Polski i Litwy o wspólnym działaniu dla Ukrainy

 

Rozmowa telefoniczna z Jej Wysokością Królową Niderlandów Máximą (1)
01_AKD_Rozmowa_tel_Krolowa_Maxima_20220328_GJA_8566.jpg