Menu rozwijane

24 marca 2022

Agata Kornhauser–Duda odbywa kolejne rozmowy z Pierwszymi Damami oraz małżonkami przywódców innych krajów na temat pomocy humanitarnej dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy. Dzisiaj spotkała się zdalnie z Prezydentowymi Austrii i Macedonii Północnej.

Pierwsza Dama RP mówiła o obecnej sytuacji w Ukrainie i kolejnych uchodźcach przybywających do naszego kraju. Podkreślała, że wśród ofiar wojny znajdują się także chore dzieci, sieroty, osoby dotknięte niepełnosprawnością, w tym w stopniu głębokim oraz osoby niesamodzielne i starsze, często wymagające specjalistycznej opieki i leczenia.

Dlatego Agata Kornhauser–Duda zabiega o stworzenie koalicji na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas wszystkich rozmów jest koordynacja działań na rzecz tych środowisk spośród ewakuowanych ludzi, które wymagają specjalnego traktowania. 

W czwartek Małżonki Prezydentów rozmawiały o możliwych rozwiązaniach, współpracy międzynarodowej i koordynacji wsparcia zarówno na rzecz uchodźców, jak i Ukraińców walczących o wolność swojego kraju. Doris Schmidauer i Elizabeta Gjorgievska wyraziły solidarność z mieszkańcami Ukrainy oraz narodem polskim, zadeklarowały wolę pomocy i współpracy. Szczególnie skupiono się na rozwiązaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami różnego typu, w tym głębokimi upośledzeniami. W wyniku współpracy Pierwszych Dam Polski i Niemiec udało się już zapewnić transport medyczny dla ciężko chorych dzieci oraz profesjonalną opiekę w specjalistycznym ośrodku w Koblencji. Czytaj więcej>>>

Podczas spotkań zdalnych panie mówiły też o międzynarodowej solidarności oraz polskiej postawie wobec sąsiadów, a także o uchodźcach, którzy trafili do Austrii i Macedonii Północnej. Mówiono o przesłaniu Pierwszej Damy Ołeny Zełenskiej, na które odpowiedziały Agata Kornhauser–Duda i Doris Schmidauer.

Rozmowa z Doris Schmidauer (1)
Rozmowa z Doris Schmidauer (2)
Rozmowa z Doris Schmidauer (3)
Rozmowa z Doris Schmidauer (4)
Rozmowa z Elizabetą Gjorgievską (5)
Rozmowa z Elizabetą Gjorgievską (6)
Rozmowa z Elizabetą Gjorgievską (7)
04_Agata_Kornhauser_Duda_Doris_Schmidauer_maloznka_Prezydenta_Austrii_20220324_GJA_1092.jpg
03_Agata_Kornhauser_Duda_Doris_Schmidauer_maloznka_Prezydenta_Austrii_20220324_GJA_1082.jpg
02_Agata_Kornhauser_Duda_Doris_Schmidauer_maloznka_Prezydenta_Austrii_20220324_GJA_1017.jpg
01_Agata_Kornhauser_Duda_Doris_Schmidauer_maloznka_Prezydenta_Austrii_20220324_GJA_0974.jpg
04_Agata_Kornhauser_Duda_Elizabeta_Pendarovska_maloznka_Prezydenta_Macedonii_Polnocnej_20220324_GJA_1442.jpg
03_Agata_Kornhauser_Duda_Elizabeta_Pendarovska_maloznka_Prezydenta_Macedonii_Polnocnej_20220324_GJA_1428.jpg
02_Agata_Kornhauser_Duda_Elizabeta_Pendarovska_maloznka_Prezydenta_Macedonii_Polnocnej_20220324_GJA_1391.jpg