Menu rozwijane

06 grudnia 2021

Pierwsza Dama spotkała się w poniedziałek z nowo mianowaną Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Justyną Kralisz. W rozmowie w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

Pierwsza Dama od początku pełnienia swojej roli odwiedza polskie i polonijne szkoły za granicą, gdzie porusza tematy dotyczące krzewienia polskości w kontekście edukacji, promowania kultury polskiej i podtrzymywania narodowych tradycji. Towarzysząc Prezydentowi RP w wizytach zagranicznych zawsze stara się spotykać nie tylko z uczniami, ale rozmawiać z pedagogami, od których w dużej mierze zależy wychowanie młodego pokolenia.

Może Cię zainteresować Spotkanie z polskimi nauczycielami w Mołdawii Doha. Spotkanie ze społecznością szkoły polonijnej

Z dniem 22 listopada br. Justyna Kralisz objęła stanowisko Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. ORPEG wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju.

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o współpracy Kancelarii Prezydenta z Ośrodkiem, w tym o zainicjowanym przez Pierwszą Damę konkursie recytatorskim „Słowem–Polska” dla uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. Dzisiaj ruszyła II edycja wydarzenia, a o nagrodę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego w polskich placówkach oświatowych funkcjonujących poza granicami kraju.

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama odwiedziła Polską Szkołę w Budapeszcie

W poniedziałek dyskutowano o inspirowaniu polskiej młodzieży do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, o nauce on–line, kształceniu na odległość, ofercie dydaktycznej dla szkół polskich oraz współpracujących z ORPEG nauczycielach i ośrodkach polonijnych. Pani Dyrektor przedstawiła swoje cele i plany do realizacji w nowej roli. Mówiła m.in. o wzmacnianiu środowisk polonijnych, budowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia urodzonego już poza granicami Polski i umożliwianiu młodzieży poznawania kraju pochodzenia podczas wycieczek i spotkań z rówieśnikami.

Do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą kierowani są przez ORPEG nauczyciele, którzy każdego roku nauczają ok. 14 tysięcy uczniów w różnym wieku. W bieżącym roku szkolnym w 12 krajach pracuje 113 nauczycieli z Polski. Pierwsza Dama mówiła o swoich doświadczeniach z pracy w szkole i o pasji i zaangażowaniu, jakimi muszą wykazywać się pedagodzy, szczególnie nauczyciele pracujący poza krajem.

Agata Kornhauser–Duda wyraziła ogromne uznanie, jakim darzy pedagogów, dziękowała za działania ORPEG na rzecz promocji dwujęzyczności, krzewienia kultury polskiej i wspomaganie nauczycieli, także w doskonaleniu i podnoszeniu kompetencji. Justynie Kralisz życzyła powodzenia na nowym stanowisku i wyraziła nadzieję na dalszą udaną współpracę z ORPEG.

Spotkanie z Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (1)
Spotkanie z Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (2)
Spotkanie z Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (3)
01_PAKD_Spotkanie_20211206_GJB_7920.jpg
02_PAKD_Spotkanie_20211206_GJB_7935.jpg
04_PAKD_Spotkanie_20211206_GJB_7977.jpg