Menu rozwijane

10 września 2021
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (4)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (5)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (6)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (7)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (8)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (9)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (10)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (11)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (12)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (13)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (14)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (15)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (16)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (17)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (18)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (19)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (20)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (21)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (22)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (23)
Spotkanie Pierwszej Damy z sołtysami z województwa małopolskiego (24)
1941207885.jpg
2132327313.jpg
1490205904.jpg
264490735.jpg
1251284447.jpg
704308846.jpg
1091512023.jpg
1341679750.jpg
1173068314.jpg
656994708.jpg
957404510.jpg
1800205136.jpg
1438115568.jpg
324133305.jpg
1034852541.jpg
2054041501.jpg
211792910.jpg
605598012.jpg
710597923.jpg
193885130.jpg
1585429533.jpg
2048043035.jpg
1999615626.jpg
1840693602.jpg

W piątek Pierwsza Dama gościła w Pałacu Prezydenckim sołtysów z województwa małopolskiego. Rozmawiano o priorytetach działań każdego sołectwa, rozwoju polskiej wsi i małych miejscowości oraz o pielęgnowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Sołtysi z wizytą u Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu

W spotkaniu uczestniczyli liderzy z ponad dwudziestu sołectw województwa małopolskiego. Mówiono o działalności na rzecz mieszkańców: integracji, wsparciu seniorów, edukacji najmłodszych, a także o wykorzystaniu kapitału społecznego, budowaniu relacji i zaufania.

Małżonka Prezydenta podkreślała wagę oddolnych działań i inicjatyw, wyraziła też podziw dla zaangażowania społeczności w dążenie do podniesienia jakości życia całej wspólnoty. Podziękowała za pielęgnowanie tradycji i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom.

Sołtysi z wizytą u Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Sołtysi z wizytą u Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Z gospodyniami i gospodarzami zrzeszonymi w Kołach Gospodyń Wiejskich Pierwsza Dama rozmawiała o kultywowaniu lokalnej tożsamości i pracy na rzecz innych. Agata Kornhauser-Duda, która od lat odbywa spotkania z przedstawicielami kół, podkreśliła społeczne, kulturalne oraz edukacyjne walory ich działalności. – Jesteście Państwo liderami swoich społeczności, najlepiej znacie ich potrzeby i oczekiwania. Tworzycie niezwykle cenny kapitał i stanowicie inspirację dla pozostałych mieszkańców – mówiła Pierwsza Dama. Zachęcała też do udziału w kolejnej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Finał pierwszej edycji wydarzenia organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbył się w czerwcu br. więcej>>>  

Może Cię zainteresować Wizyta Małżonki Prezydenta w Masłomiącej Dzień Sołtysa

Sołtysi z wizytą u Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Wśród tematów spotkania znalazły się również cele sołtysów, planowane inwestycje i inicjatywy. Goście Pierwszej Damy mówili o swojej codziennej pracy, współpracy międzypokoleniowej, czerpaniu inspiracji i podnoszeniu kwalifikacji, by jak najlepiej wypełniać swoją misję. Rozmawiano o programach dla osób starszych, o zadaniach OSP i - cieszących się coraz większą popularnością wśród młodych ludzi - młodzieżowych drużynach pożarniczych. Wśród licznych aktywności wymieniono m.in. udział gmin w Narodowym Czytaniu, za co Pierwsza Dama serdecznie podziękowała. Lekturą tegorocznej edycji wydarzenia jest „Moralności pani Dulskiej”.

Do Agaty Kornhauser-Dudy na chwilę rozmowy z sołtysami dołączył Prezydent Andrzej Duda.

Sołtysi z wizytą u Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 4