Menu rozwijane

04 kwietnia 2022

W poniedziałek Pierwsza Dama przyjęła w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli Klubu Inteligencji Katolickiej i Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie. Przedmiotem spotkania były działania humanitarne na rzecz ofiar wojny w Ukrainie, w szczególności sierot oraz osób niepełnosprawnych.

Małżonka Prezydenta rozmawiała z Jakubem Kiersnowskim, Prezesem Zarządu KIK, Markiem Kielanowskim, członkiem Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK i Ulyaną Yanyshyn, koordynatorką z urzędu wojewódzkiego we Lwowie.

Wobec ogromnych potrzeb mieszkańców Ukrainy, którzy pozostają w kraju oraz uchodźców, którzy znajdują się w Polsce, Agata Kornhauser–Duda koncentruje się w swojej działalności na wsparciu podopiecznych ukraińskich domów dziecka, w tym dzieci niepełnosprawnych, dzieci chorych, wymagających hospitalizacji lub specjalistycznej opieki oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Dzięki staraniom Pierwszej Damy wiele zagranicznych specjalistycznych placówek i ośrodków przyjmuje potrzebujących mieszkańców Ukrainy, udziela też schronienia towarzyszącym im bliskim.

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej są bardzo zaangażowani we wsparcie społeczeństw w Europie Wschodniej, zwłaszcza w Ukrainie i Białorusi, a ich współpraca z organizacjami na Wschodzie rozpoczęła się już w latach 80. Przez ten czas udało się stworzyć bazę zaufanych partnerów w Polsce i Ukrainie, co znacznie usprawnia bieżące działania humanitarne. Podczas poniedziałkowego spotkania mówiono o przekazywaniu pomocy rzeczowej służbom medycznym w Ukrainie, ewakuacji z terenów objętych wojną dzieci z domów dziecka, w tym niepełnosprawnych i zapewnianiu  doraźnej pomocy uciekinierom po obu stronach granicy polsko–ukraińskiej.

W trakcie rozmowy omówiono koordynację działań na rzecz sierot z niepełnosprawnościami oraz niepełnosprawnych dorosłych, kwestie związane z logistyką i organizacją specjalistycznego transportu dla takich osób. Podjęto też kwestie regulacji mających na celu sprawną ewakuację z Ukrainy tych grup uchodźców, które wymagają specjalnej opieki oraz dalszy ich transport poza granice Polski. Rozmawiano o roli poszczególnych instytucji w Polsce i Ukrainie, współpracy z administracją cywilno–wojskową i możliwościach wsparcia niepełnosprawnych sierot w Europie.

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r. zrzeszającym ok. 2000 osób, których celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz społeczeństwa i Kościoła.

Może Cię zainteresować Spotkanie z Dyrektorem Generalnym UNICEF Polska Pomoc medyczna dla Ukrainy

 

 

Spotkanie Agaty Kornhauser–Dudy z przedstawicielami KIK oraz Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie (1)
01_AKD_KIK_20220404_GJB_0162.jpg