Menu rozwijane

15 listopada 2021

Pierwszą Damę odwiedzili podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie, które zajmuje się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również pomocą społeczną czy aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie z podopiecznymi i opiekunami Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie - zdjęcie w treści artykułu

Spotkanie z podopiecznymi i opiekunami Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Organizacja prowadzi ośrodek złożony z 9 budynków, gdzie podopieczni mają do dyspozycji kilkadziesiąt sal dydaktyczno-terapeutycznych oraz specjalistyczne gabinety lekarskie i zabiegowe. Małżonka Prezydenta spotkała się ze społecznością ośrodka podczas wizyty w Bolesławcu i Mikoszewie w marcu 2019 roku. Zapoznała się wtedy z przebiegiem warsztatów terapeutycznych, dołączyła też do uczestników zajęć Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Spotkanie z podopiecznymi i opiekunami Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Może Cię zainteresować Konkurs „Razem dla Seniorów”

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z nauczycielami o działalności ośrodka, który od 30 lat oferuje kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym w różnym wieku pochodzącym w większości z małych miasteczek i wsi. Dyskutowano o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z różnego rodzaju niepełnoprawnościami, wsparciu ich aktywizacji zawodowej i opiece psychologicznej, zarówno dla podopiecznych ośrodka, jak i mieszkańców regionu. Mówiono też o inicjatywie Małżonki Prezydenta „Usłyszeć Dzieci”, której zadaniem jest wsparcie młodych ludzi poprzez ich rodziny, opiekunów i nauczycieli w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami i problemami natury psychologicznej.

Spotkanie z podopiecznymi i opiekunami Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Podopieczni Stowarzyszenia opowiedzieli o zajęciach w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej czy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Mówili o podnoszeniu kwalifikacji, zdolnościach i radości, jaką przynosi im nauka w wymarzonej dziedzinie. Rozmawiali też o projektach edukacyjnych, pytali Pierwszą Damę o jej działalność i codzienne aktywności. Podzielili się też wrażeniami ze zwiedzania siedziby głowy państwa i wyrazili nadzieję na kolejne spotkanie.

Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (1)
Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna poznali Prezydenta Andrzeja Dudę (2)
Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna poznali Prezydenta Andrzeja Dudę (3)
Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna poznali Prezydenta Andrzeja Dudę (4)
Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna poznali Prezydenta Andrzeja Dudę (5)
Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna poznali Prezydenta Andrzeja Dudę (6)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (7)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (8)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (9)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (10)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (11)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (12)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (13)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (14)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (15)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (16)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (17)
Spotkanie Pierwszej Damy z podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszewie (18)
o91856573.jpg
o61791127.jpg
o684244377.jpg
o2105497555.jpg
o1269700046.jpg
o589661182.jpg
o194434309.jpg
o139156560.jpg
o1517796712.jpg
o283605243.jpg
o1779326276.jpg
o85382650.jpg
o571630729.jpg
o2144525166.jpg
o1088638553.jpg
o1623977861.jpg
o1130634577.jpg
o1095171277.jpg