Menu rozwijane

21 października 2021
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (4)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (5)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (6)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (7)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (8)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (9)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (10)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (11)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (12)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (13)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (14)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (15)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (16)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (17)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (18)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (19)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (20)
Spotkanie Pierwszej Damy z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (21)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (22)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (23)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (24)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (25)
Spotkanie Pary Prezydenckiej z członkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzciana (26)
o2062967495.jpg
o1310079043.jpg
o1635449339.jpg
o1027297004.jpg
o2029089948.jpg
o1793827884.jpg
o1006551841.jpg
o494942744.jpg
o893387970.jpg
o106802074.jpg
o1726274323.jpg
o857074919.jpg
o23130347.jpg
o360075054.jpg
o1719447275.jpg
o1953620339.jpg
o131973344.jpg
o395584072.jpg
o819087514.jpg
o1100990497.jpg
o530992750.jpg
o674672809.jpg
o1448792744.jpg
o1785967814.jpg
o491104676.jpg
o1107874514.jpg

W czwartek odbyło się spotkanie Pierwszej Damy z członkami kół gospodyń wiejskich z gminy Trzciana (woj. małopolskie). Towarzyszyli im przedstawiciele samorządu, a młodzieżowy kwartet smyczkowy z Nowego Wiśnicza przedstawił utwory ludowe we współczesnej aranżacji.

Para Prezydencka gościła w gminie Trzciana w lipcu tego roku. Wtedy też Agata Kornhauser-Duda spotkała się z członkami kół, zapraszając do dłuższej rozmowy w Pałacu Prezydenckim.

Spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami KGW Gminy Trzciana - zdjęcie w treści artykułu

Wszystkie koła działają w środowisku lokalnym, angażując się w życie swoich miejscowości i całej gminy. Podczas dzisiejszego spotkania Małżonka Prezydenta podkreślała wkład organizacji z budowanie wspólnoty mieszkańców oraz w podnoszenie jakości życia na wsi.

Goście Pierwszej Damy opowiedzieli o codziennej działalności kół, udziale w dożynkach i kiermaszach, podczas których prezentują bogactwo kulturalne regionu, ale też o działaniach charytatywnych, pomocy dzieciom czy pracy na rzecz innych w czasie pandemii. Małżonka Prezydenta podziękowała za włączenie się kół w akcję promującą program szczepień.

Spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami KGW Gminy Trzciana - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami KGW Gminy Trzciana - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Podtrzymując polskie i typowo lokalne tradycje koła organizują spotkania wielopokoleniowe dla mieszkańców, przekazują swoją wiedzę młodym ludziom, ucząc ich jednocześnie dumy z dziedzictwa, życia we wspólnocie i otwartości na innych ludzi. Organizują wyjazdy kulturalne, wycieczki, wspólnie spędzają czas wolny oraz dbają o siebie nawzajem.

Spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami KGW Gminy Trzciana - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Pierwsza Dama opowiedziała też o miejscu spotkania: Pałacu Prezydenckim, a w odniesieniu do Konkursu Chopinowskiego, o pierwszym koncercie słynnego kompozytora, jaki miał miejsce właśnie w obecnej siedzibie głowy państwa. Małżonka Prezydenta nawiązała również do niedawnych wizyt zagranicznych Pary Prezydenckiej oraz spotkań z głowami innych państw w Warszawie.

Na zakończenie spotkania do zgromadzonych dołączył Prezydent Andrzej Duda.