Menu rozwijane

07 września 2021
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (1)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (2)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (3)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (4)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (5)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (6)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (7)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (8)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (9)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (10)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (11)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (12)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (13)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (14)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (15)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (16)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (17)
Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach (18)
1841397216.jpg
1360482348.jpg
387727811.jpg
1298818406.jpg
593720822.jpg
1863943405.jpg
1003265383.jpg
602744962.jpg
407689708.jpg
33952056.jpg
691122908.jpg
1597902427.jpg
420259751.jpg
1349727799.jpg
453169794.jpg
1757863643.jpg
419609323.jpg
1694667849.jpg

W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser-Duda powitała uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach, którym towarzyszyli nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele kierownictwa placówki. Młodych ludzi Pierwsza Dama odwiedziła w 2019 roku, kiedy uczestniczyła w uroczystości z okazji 10-lecia istnienia instytucji. Dzisiejsza wizyta społeczności w Warszawie była odpowiedzią na ówczesne zaproszenie Pani Prezydentowej.  czytaj więcej >>>

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW im. Marii Majewskiej w Kielcach - zdjęcie w treści artykułu

Agata Kornhauser-Duda nie kryła radości z ponownego spotkania z wychowankami, rodzicami i pedagogami. Rozmawiała ze swoimi gośćmi o wydarzeniach ostatnich dwóch lat, działalności placówki w czasie pandemii, doświadczeniach opiekunów oraz postępach poczynionych przez wychowanków.

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW im. Marii Majewskiej w Kielcach - zdjęcie w treści artykułu nr 1

OREW w Kielcach jest niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób w wieku od 3. do 25. roku życia, a w niedawno rozpoczętym roku szkolnym w Ośrodku przebywa 61 uczniów realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 15 osób realizujących program „Rehabilitacja 25+” oraz 4 osoby uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW im. Marii Majewskiej w Kielcach - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Podczas wtorkowego spotkania mówiono o realizacji misji ośrodka, jaką jest wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich. Nadrzędnym celem pracy z podopiecznymi jest kompleksowa, wielodyscyplinarna rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna pomoc niesiona przez nauczycieli i specjalistów oraz całodzienna opieka nad wychowankami.

Może Cię zainteresować Wizyta Małżonki Prezydenta w Wierzbicy

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW im. Marii Majewskiej w Kielcach - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Małżonka Prezydenta opowiedziała o najbardziej reprezentacyjnej Sali w siedzibie głowy państwa, jej przeznaczeniu i historii. Młodych ludzi zaprosiła także do rzadko udostępnianej zwiedzającym prezydenckiej biblioteki oraz do Sali Białej. Uczniom życzyła wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz realizacji marzeń, a pedagogom dalszej owocnej działalności na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.