Menu rozwijane

03 lipca 2019
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim (1)
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim (2)
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim (3)
o522363374.jpg
o1020679934.jpg
o706460577.jpg

Pierwsza Dama przyjęła w środę w Pałacu Prezydenckim księży orionistów Krzysztofa Misia  i Piotra Jaska. Rozmowa dotyczyła działalności dobroczynnej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności skupiającej się wokół seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, młodzieży sprawiającej kłopoty wychowawcze, czy bezdomnych.

Ośrodki Zgromadzenia wspierają wyjście z bezdomności i uzależnień, a hospicjum stacjonarne pomaga pacjentom terminalnie chorym. Zakon, jako jeden z nielicznych, pracuje także z młodocianymi w ośrodkach resocjalizacyjnych i wychowawczych. Trzyetapowy projekt resocjalizacyjny polega na opiece, wsparciu psychologicznym i wychowawczym w ośrodku z Internatem. Na kolejne ścieżki składają się centrum edukacyjne i mieszkania rotacyjne dla chłopców i młodych mężczyzn wymagających wsparcia w osiągnięciu pełnej samodzielności życiowej. Zgromadzenie prowadzi również szeroko zakrojoną działalność wychowawczą w świetlicach środowiskowych zwanych „Trampolinami".

Spotkanie Pierwszej Damy z księżmi orionistami - zdjęcie w treści artykułu

Szczególną troską księża otaczają osoby niepełnosprawne.  W Polsce powstały dwa ośrodki, gdzie podopieczni korzystają z opieki, leczenia i rehabilitacji, a Warsztaty Terapii Zajęciowej pozwalają na wyrównywanie szans i wszechstronny rozwój wychowanków. Podczas spotkania rozmawiano o dynamicznie rozwijającej się w Polsce idei wolontariatu. Zgromadzenie prowadzi  liczne akcje promocji dobroczynności. Na wolontariacie opiera się też  „Drabina Jakubowa”, która co roku gromadzi ponad dwustu ochotników odpowiedzialnych za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, schorowanymi i starszymi w trakcie organizowanych specjalnie dla nich wakacyjnych turnusów. Wolontariusze wspólnie z podopiecznymi uczestniczą w wyjazdach w kraju i za granicą, biorą również udział w spotkaniach modlitewnych, odwiedzają ich w domach i towarzyszą w codziennym życiu. Jak mówili księża jednym z większych wyzwań na przyszłość jest praca z emerytami, osobami starszymi wymagającymi opieki. – Prowadząc dla nich dom w Brańszczyku staramy się napełnić ich serca radością oraz zapewnić troskliwą opiekę i dobre warunki bytowe – mówili księża. (KS)