17 stycznia 2020

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KGW ze wsi Hańsk Kolonia i Ujazdów oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie w Pałacu Prezydenckim

o1372312642.jpg
o1254347574.jpg
o1167563780.jpg
o1323440033.jpg
o1885639886.jpg
o286081878.jpg
o1570409748.jpg
o2130209500.jpg
o1229197108.jpg
o1283383360.jpg
o1816521539.jpg
o1294734439.jpg
o512217041.jpg
o857945756.jpg
o996325763.jpg
o40900711.jpg
o2015541856.jpg
o615583354.jpg
o178673794.jpg
o1936557405.jpg
o493244577.jpg
o656925896.jpg

Koła Gospodyń Wiejskich integrują mieszkańców, tworzą płaszczyznę do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i kultywują lokalne tradycje. Swoimi osiągnięciami, pasjami i planami na przyszłość podzielili się dziś z Pierwszą Damą członkowie KGW ze wsi Hańsk Kolonia i KGW Ujazdów w województwie lubelskim, a także Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie.

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich - zdjęcie w treści artykułu

– Bardzo cenię sobie działalność kół gospodyń wiejskich – zapewniła Małżonka Prezydenta, dziękując za wizytę. Goście zwiedzili Pałac Prezydencki, a następnie wzięli udział w spotkaniu

Może Cię zainteresować Wielkie święto plonów w Spale - Dożynki Prezydenckie

z Agatą Kornhauser-Dudą. Panie mówiły o podjętych na rzecz mieszkańców inicjatywach, wspólnym spędzaniu czasu, wzajemnym wsparciu i bliskich relacjach, które pielęgnują. Podkreślały, że współczesne organizacje dbają o dawne tradycje i zwyczaje, popularyzując dziedzictwo kulturowe regionu, ale też pobudzają aktywność mieszkańców, integrują przedstawicieli wszystkich pokoleń, dają okazję do rozwoju, nauki i zabawy w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze. Stowarzyszenia zrzeszają osoby w różnym wieku, coraz

Może Cię zainteresować Forum Kół Gospodyń Miejskich we Włodawie

częściej pojawiają się w nich także panowie. Koła i stowarzyszenie z lubelszczyzny inicjują wiejskie i gminne spotkania kulturalne i rozrywkowe: pikniki, koncerty, wystawy, prowadzą też działalność wydawniczą i edukacyjną.

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich - zdjęcie w treści artykułu nr 1

– Koła Gospodyń Wiejskich mają bardzo bogatą, ponad stupięćdziesięcioletnią tradycję, ale co ciekawe, w ostatnim roku powstało bardzo wiele nowych kół – podkreśliła Pierwsza Dama. – To świadczy o niezwykłej przedsiębiorczości i sile kobiet. Bowiem to głownie panie są inicjatorkami wydarzeń integrujących lokalną społeczność, chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować – uzupełniła.

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich - zdjęcie w treści artykułu nr 2

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o wsparciu rozwoju terenów wiejskich, działaniach poprawiających sytuację społeczno-zawodową mieszkańców wsi czy reprezentacji interesów lokalnych społeczności. Duży nacisk kładziono na potrzebę aktywizacji seniorów, ale także na rosnące zainteresowanie własną tożsamością i jej tradycjami wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

Z końcem 2018 roku Koła Gospodyń Wiejskich nabyły osobowość prawną, dzięki czemu organizacje mogą ubiegać się o pomoc finansową na realizację swoich zadań. Krajowy rejestr kół prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (KS)

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich - zdjęcie w treści artykułu nr 3