Menu rozwijane

20 kwietnia 2022

Małżonka Prezydenta uczestniczyła dzisiaj w zdalnym spotkaniu, którego tematem była pomoc mieszkańcom Ukrainy, szczególnie osobom chorym i niepełnosprawnym, w tym sierotom.

Rozmowa z przedstawicielami ukraińskich instytucji państwowych i organizacji została zainicjowana przez członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, a wzięli w niej udział także Paweł Wdówik, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiciele PFRON i Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Głównym celem spotkania było rozpoznanie potrzeb strony ukraińskiej w zakresie pomocy w ewakuacji oraz zapewnieniu  opieki podopiecznym ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, domów pomocy społecznej, domów dziecka.

05__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0420.jpg [702.83 KB]

Małżonka Prezydenta wyraziła gotowość Polski do dalszego wspierania obywateli Ukrainy, którzy decydują się na ucieczkę z ogarniętego wojną kraju. Podkreśliła, że działania, których sama się podejmuje są skierowane w głównej mierze do grup osób wymagających szczególnej, specjalistycznej opieki. Agata Kornhauser–Duda uczestniczyła w ewakuacji głęboko upośledzonych sierot do ośrodka w Niemczech, pośredniczyła w zapewnieniu pomocy dla ponad 800 małych pacjentów onkologicznych, którzy przebywają już bezpiecznie w polskich i zagranicznych szpitalach, wokół których zakwaterowanie zapewniono także ich bliskim.

02__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0348.jpg [602.61 KB]

Pierwsza Dama zainicjowała także koalicję Małżonek przywódców innych państw na rzecz pomocy ofiarom wojny i zabiegała o stworzenie bazy ośrodków w Europie i na świecie, w których schronienie i leczenie będą mogli otrzymać ukraińscy uchodźcy wymagający szczególnej troski. Pani Prezydentowa podkreśliła, że czuje dumę z postawy wszystkich Polaków, którzy od pierwszego dnia wojny otworzyli przed Ukraińcami serca i domy. Przekazała, że z Ukrainą solidaryzują się też inne państwa, które, często we współpracy z Polską, udzielają pomocy humanitarnej. Pierwsza Dama akcentowała wkład zwykłych obywateli oraz organizacji pozarządowych w zapewnienie bezpieczeństwa oraz godziwych warunków życia potrzebującym.

06__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0542.jpg [734.24 KB]

W środę dyskutowano o dokumentacji i procedurach  niezbędnych stronie ukraińskiej do migracji ewakuowanych, mówiono o działaniach polskiego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz jego ukraińskiego odpowiednika oraz o konieczności ujednolicenia różniących się w obu krajach procedur. Wśród tematów rozmowy pojawiła się organizacja specjalistycznych transportów dla chorych, szczególnie osób leżących. Mówiono także o stworzonych po polskiej stronie hubach wytchnieniowo–koordynacyjnych dla uchodźców z niepełnosprawnościami, w których personel medyczny dokonuje kwalifikacji do dalszego transportu poza Polskę  lub skierowania chorych do placówek medycznych w naszym kraju. Sformułowane wnioski trafią do realizacji zespołów kryzysowych.

Strona ukraińska wyraziła głęboką wdzięczność za wszelkie wsparcie, jakie udzielane jest uchodźcom i walczącej Ukrainie.

Może Cię zainteresować Kancelaria Prezydenta RP dla Ukrainy Rzym: Spotkanie z Laurą Mattarellą, córką Prezydenta Włoch Polsko-niemieckie wsparcie ukraińskich sierot O pomocy humanitarnej dla osób z niepełnosprawnościami

 

Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (1)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (2)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (3)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (4)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (5)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (6)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (7)
Zdalne spotkanie na temat pomocy mieszkańcom Ukrainy (8)
09__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_1392.jpg
08__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_1295.jpg
07__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0528.jpg
06__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0542.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0420.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_1017.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0486.jpg
02__Agata_Kornhauser_Duda_laczenie_KIK_Ukraina_20220420_GJB_0348.jpg