Menu rozwijane

29 czerwca 2022

W Madrycie Małżonka Prezydenta spotkała się z dyrektorami polskich szkół w Hiszpanii.
 
– Podczas wizyt zagranicznych odwiedzam wiele szkół polskich i jestem pełna uznania dla nauczycieli polonijnych – mówiła Agata Kornhauser–Duda, podkreślając, że zdaje sobie sprawę, jak wiele wysiłku wymaga praca polskich nauczycieli poza granicami kraju. To praca, którą podejmują dodatkowo, poza swoimi codziennymi obowiązkami zawodowymi.
 
– Za każdym razem, kiedy odwiedzam placówki czy rozmawiam z uczniami i nauczycielami, jestem pod wrażeniem niezwykłej pomysłowości i kreatywności pedagogów oraz ich zaangażowania w pracę – akcentowała, zaznaczając, że wie, jak dużym wyzwaniem jest mobilizacja i zachęcenie młodzieży do dodatkowej nauki poza obowiązkowym systemem nauczania kraju, w którym się znajdują.

Może Cię zainteresować Madryt. Małżonka Prezydenta na zakończeniu roku szkolnego szkoły polskiej

Pani Prezydentowa opowiadała także o swojej współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 
– Cieszę się, że zostały już stworzone podręczniki do nauki języka polskiego dostosowane do specyfiki danego kraju, a kolejne są przygotowywane – mówiła. Wspomniała o polskich organizacjach, które zaangażowały się w ich powstawanie: stowarzyszeniach „Wolność i Demokracja” i „Wspólnota Polska”. Małżonka Prezydenta przypomniała, że w obecnej sytuacji bardzo przydały się podręczniki dla dzieci ukraińskich, które uczą się w polskich szkołach. Materiały dotarły do wszystkich szkół polskich, do których uczęszcza młodzież z Ukrainy.
 
Z paniami dyrektor rozmawiała o rozwoju zawodowym nauczycieli polonijnych, życiu społeczności szkolnych, projektach edukacyjnych, kulturalnych i patriotycznych, wyzwaniach edukacji poza granicami Polski, akcjach charytatywnych i pomocy Rodakom.
 
Panie relacjonowały, że wielu Hiszpanów wyjeżdża do Polski, także do pracy – stąd duże zainteresowanie nauką języka polskiego. Polska stała się atrakcyjna gospodarczo, dlatego pojawiła się potrzeba stworzenia kursów języka polskiego dla dorosłych, a wśród uczniów szkół polskich są dzieci hiszpańskie.
 
Rozmawiano też o czasie pandemii, który przyniósł szczególne wyzwania i trudności dla funkcjonowania szkół, ale i wyzwolił kreatywność i pozwolił wydobyć ukryte zdolności uczniów. Małżonka Prezydenta opowiadała o swoich licznych rozmowach z uczniami i nauczycielami w tym czasie – problemie braku kontaktu z rówieśnikami i skutkach przeniesienia wielu obszarów życia do rzeczywistości wirtualnej.
 
Panie opowiadały też o udziale ich wychowanków w konkursie recytatorskim Słowem–Polska, który spotkał się z dużym odzewem. To inicjatywa Małżonki Prezydenta skierowana do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.
 
Ogromna część działalności polonijnej skupia się w Hiszpanii właśnie wokół szkolnictwa polskiego. W całym kraju działa 20 szkół polonijnych. Szkoły polonijne pełnią w Hiszpanii wyjątkową rolę w procesie krzewienia polskości. Poza nauczaniem po polsku i o Polsce oraz pielęgnowaniem polskich tradycji, szkoły często angażują się w integrację rodzin mieszanych – organizują kursy j. polskiego dla Hiszpanów i warsztaty edukacyjne.

 

Spotkanie z Dyrektorami Szkół Polskich w Hiszpanii    (1)
Spotkanie z Dyrektorami Szkół Polskich w Hiszpanii    (2)
Spotkanie z Dyrektorami Szkół Polskich w Hiszpanii    (3)
Spotkanie z Dyrektorami Szkół Polskich w Hiszpanii    (4)
Spotkanie z Dyrektorami Szkół Polskich w Hiszpanii    (5)
07_AKD_dyr_Szkol_Polskich _20220629_GJB_2616.jpg
06_AKD_dyr_Szkol_Polskich _20220629_GJB_2605.jpg
04_AKD_dyr_Szkol_Polskich _20220629_GJB_2558.jpg
03_AKD_dyr_Szkol_Polskich _20220629_GJB_2507.jpg
01_AKD_dyr_Szkol_Polskich _20220629_GJB_2478.jpg