Menu rozwijane

13 września 2021

W Lucieniu Para Prezydencka wzięła udział w uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Podczas wizyty Agata Kornhauser-Duda spotkała się z funkcjonariuszkami.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmuje się zwalczaniem korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także zwalczaniem działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Rozmowa Pierwszej Damy z funkcjonariuszkami dotyczyła zakresu służby pań, podejmowanych przez nie działań i łączenia obowiązków na rzecz kraju z życiem rodzinnym.

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy CBA w Lucieniu szkoli funkcjonariuszy i pracowników, wykorzystując wiedzę najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach oraz najnowocześniejsze zdobycze technologii. W OSK CBA w Lucieniu odbywają się również zaprzysiężenia nowo przyjętych funkcjonariuszy Biura.

Może Cię zainteresować Uroczystość nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Małżonka Prezydenta zauważyła, że od lat wśród funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego systematycznie wzrasta udział kobiet. W 2014 roku panie stanowiły ok. 30 proc. w ogólnej liczbie zatrudnionych. Dziś udział kobiet wynosi 40 proc., a spośród 1342 zatrudnionych w CBA funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 543 to kobiety. Panie opowiedziały o motywacjach do podjęcia służby, przebiegu szkoleń i cechach charakteru przydatnych w służbie. Kobiety pełnią funkcje na stanowiskach różnego szczebla, od inspektorów, przez kierowników, naczelników, po dyrektorów największych departamentów w Biurze.

Funkcjonariuszki mówiły o karierze i wyzwaniu, jakim jest efektywne łączenie pracy zawodowej i ciągłego poszerzania kwalifikacji z życiem prywatnym. Rozmawiano o równouprawnieniu kobiet w kontekście specyfiki służb mundurowych,  zasadach równego traktowania i o tym, na ile rzeczywista służba pokrywa się z wyobrażeniami. Funkcjonariuszki podzieliły się z Pierwszą Damą swoimi doświadczeniami, mówiły o pracy w czasie pandemii, opowiedziały też o swoich rodzinach, pasjach i planach na przyszłość.