Menu rozwijane

26 października 2021

W Pałacu Prezydenckim gościła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Rozmowa z Pierwszą Damą dotyczyła obszarów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, edukacji młodych ludzi oraz działalności i misji Urzędu.

Agata Kornhauser-Duda i Katarzyna Łażewska-Hrycko rozmawiały o potrzebie upowszechniania wiedzy o prawie pracy oraz o priorytetowych działaniach Państwowej Inspekcji Pracy, która oprócz roli kontrolno-nadzorczej, dzięki której egzekwowane są przepisy prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, prowadzi także szeroko zakrojoną działalność prewencyjną.

W tym kontekście panie dyskutowały o świadomości społecznej i kształtowaniu wśród młodych pracowników postaw sprzyjających eliminowaniu ryzyka zawodowego.

Innym tematem spotkania były propagowanie wśród pracodawców idei zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz narzędzia umożliwiające osobom z ograniczeniami podjęcie pracy.

03_pakd_spotkanie_gja_4642.jpg [385.40 KB]