Menu rozwijane

28 stycznia 2022

Agata Kornhauser–Duda gościła dziś w Pałacu Prezydenckim ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, inicjatora Warsaw New Tech University Foundation.

Z księdzem profesorem, byłym wieloletnim Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a obecnie związanym m.in. z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW, Małżonka Prezydenta rozmawiała o działalności edukacyjnej, pracy z młodymi i projektach na rzecz przezwyciężania barier i ograniczeń wśród osób z niepełnosprawnościami.

Ksiądz opowiadał także o swojej pracy duszpasterskiej, nowych modelach kształcenia i działaniach szkolnictwa akademickiego, dostosowanego do aspiracji młodego pokolenia i wymagań cyfrowego świata.

Misą powstałej z inicjatywy ks. prof. Stanisława Dziekońskiego Warsaw New Tech University Foundation są działania integrujące środowiska na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz budowania wspólnej sieci partnerskich powiązań na styku nauki, gospodarki i życia społecznego.

 

Spotkanie z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim (1)
Spotkanie z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim (2)
004_Agata_Kornhauser-Duda_ksiadz_Dziekonski_20220128_GJB_1191.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_ksiadz_Dziekonski_20220128_GJA_1782.jpg