Menu rozwijane

31 maja 2022

Szkoła Polska im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze funkcjonuje od 1974 roku. Z pedagogami pracującymi w ośrodku spotkała się Pierwsza Dama.

Podczas spotkania Małżonki Prezydenta z nauczycielami rozmawiano o prowadzonym w placówce nauczaniu uzupełniającym na poziomie szkoły podstawowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce: geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski.

02_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2623.jpg [365.32 KB]

Program realizowany jest w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich. Placówka, poza aspektem edukacyjnym, pełni też funkcję spoiwa integrującego lokalną Polonię. Agata Kornhauser–Duda podziękowała pedagogom za ich wkład w podtrzymywanie polskości w Egipcie oraz za wykazywanie się kreatywnością, dzięki której zajęcia są dla najmłodszych interesujące. – Wiem, jak trudno jest zachęcić uczniów do nauki w czasie wolnym, myślę, że także organizowane przez Państwa wycieczki, konkursy i wydarzenia skłaniają dzieci do podejmowania tego dodatkowego wysiłku – powiedziała Pierwsza Dama. Nauka w SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, poszerzenie wiedzy o Polsce i jej obyczajach, a także o kulturze ojczystego kraju. 

05_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2713_2.jpg [433.60 KB]

We wtorek mówiono także o wyzwaniach przed jakimi staje ośrodek oraz o sukcesach uczniów. Dzieci chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia polonijne, projekty edukacyjne, wydarzenia organizowane na terenie placówki oraz konkursy. Czworo uczniów szkoły wzięło udział w I edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska” organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem Małżonki Prezydenta RP. więcej >>> Pierwsza Dama pochwaliła też bardzo udany występ i talenty uczniów, którzy przedstawili program artystyczny podczas niedzielnego spotkania Pary Prezydenckiej z Polonią.

Dzisiaj panie rozmawiały też o nauczaniu języka polskiego jako obcego, gdyż niektórzy z uczniów są już trzecim pokoleniem Polaków w Egipcie, o doskonałej współpracy z rodzicami, o szkolnych lekturach, zachęcaniu dzieci i młodzieży do czytania oraz o planach młodych ludzi na dalsze kształcenie. Pierwsza Dama podziękowała także za udział placówki w akcji Narodowego Czytania. Przy szkole działa polska biblioteka.

  • Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

Może Cię zainteresować Spotkanie z Wielkim Imamem al–Azharu Ahmedem al–Tayebem Egipt. Wizyta w szkole dla erytrejskich dzieci

 

Spotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami (1)
Spotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami (3)
Spotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami (4)
Spotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami (5)
01_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2652.jpg
02_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2623.jpg
03_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2673.jpg
04_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2682.jpg
05_AKD_Egipt_Nauczycielki_20220531_GJB_2713_2.jpg