Menu rozwijane

21 marca 2022

W Pałacu Prezydenckim gościł Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Podczas spotkania z Pierwszą Damą omówił działania mające na celu zapewnienie opieki dzieciom ewakuowanym z Ukrainy.

Mikołaj Pawlak mówił o potrzebach dzieci uchodźców oraz ewakuowanych do naszego kraju sierot, a także o monitoringu transferu najmłodszych w związku z kryzysem za naszą wschodnią granicą. Agata Kornhauser–Duda zabiega o stworzenie koalicji Małżonek prezydentów i koronowanych głów na całym świecie na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Pani Prezydentowa, z racji zakresu swojej wcześniejszej aktywności, skupiła się szczególnie na pomocy dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami. Rzecznik Praw Dziecka zadeklarował wolę współpracy w obszarze własnych kompetencji, mówił też o organizacji pomocy psychologicznej, terapeutycznej, opiekuńczej oraz o współpracy z UNICEF.

Przy darmowym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania uruchomiono także dyżur radcy prawnego, który udziela specjalistycznej pomocy w sprawach cudzoziemców i uchodźców. Dyżury psychologa uruchomiono także w języku ukraińskim i rosyjskim.