Menu rozwijane

20 maja 2022

To już kolejne spotkanie Pani Prezydentowej ze społecznością wejherowskiej placówki. W 2020 roku Pierwsza Dama złożyła wizytę w zespole szkół, a po wybuchu pandemii o pracy ośrodka w nowych, trudnych okolicznościach opowiedzieli w formie łączenia on–line kierujący placówką.

017_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_7129.jpg [557.94 KB]

Dzisiaj na tarasie Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser–Duda gościła uczniów Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz pedagogów. Z młodymi ludźmi Pierwsza Dama rozmawiała o nauce, zajęciach branżowych w szkole przygotowującej podopiecznych do zdobycia kwalifikacji zawodowych i zbliżających się egzaminach. Uczniowie chętnie podzielili się doświadczeniami ze szkoły, mówili o nawiązanych w niej przyjaźniach i planach na przyszłość. Ciesząc się na zbliżające się wakacje uczniowie mówili o planach na letni czas, górskich wyprawach, zagranicznych praktykach i miejscach, w których czują się najlepiej. Dyskutowano też o sporcie czy fotografii, a Agata Kornhauser–Duda odpowiadała na pytania o swoją codzienną pracę w roli Pierwszej Damy.

007_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6868.jpg [660.56 KB]

W skład Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy mogący pochwalić się już 85–letnią tradycją opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy oraz Przedszkole Specjalne. Obecni na spotkaniu opiekunowie mówili o kolejnej inwestycji: powstającym nowym budynku dla podopiecznych.

002_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6835.jpg [573.77 KB]

Rozmowa z pedagogami toczyła się także wokół postępów i osiągnięć podopiecznych, którzy w ośrodku uczą się, ale też korzystają z zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacji. Łącznie pod opieką ośrodka znajduje się około 550 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również dzieci przebywające na leczeniu w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Opieką terapeutyczną maluchy obejmowane są od chwili wykrycia niepełnosprawności  – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – do  ukończenia 25 roku życia.

015_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6982.jpg [444.28 KB]

Rozmawiano także o sytuacji w Ukrainie i wsparciu pochodzących stamtąd dzieci z niepełnosprawnościami. Agata Kornhauser–Duda zainicjowała wiele działań w zakresie pomocy humanitarnej, w tym ewakuację i transport medyczny dla ciężko chorych dzieci. Dzięki współpracy międzynarodowej, jak ta z Małżonką Prezydenta Niemiec, ukraińskie dzieci z niepełnosprawnościami, trafiły do specjalistycznych placówek medycznych w wielu krajach.

Może Cię zainteresować Polsko-niemieckie wsparcie ukraińskich sierot Spotkanie robocze nt. ewakuacji Ukraińców z niepełnosprawnościami

 

Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (1)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (2)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (3)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (4)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (5)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (6)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (7)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (8)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (9)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (10)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (11)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (12)
Wizyta społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (13)
001_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6826.jpg
002_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6835.jpg
003_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6838.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6856.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6868.jpg
008_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6880.jpg
009_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6900.jpg
012_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6938.jpg
013_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6962.jpg
014_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6976.jpg
015_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_6982.jpg
016_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_7084.jpg
017_Agata_Kornhauser-Duda_spotkanie_SOSW_Wejherowo_20220520_GJB_7129.jpg