20 kwietnia 2021

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu

Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością OREW w Wolbromiu

o1636755359.jpg
o798474015.jpg
o1999191403.jpg
o2021464026.jpg
o645896065.jpg

W Wolbromiu działa Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które powołało Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Pierwsza Dama rozmawiała dzisiaj z jego podopiecznymi i ich opiekunami oraz z dyrektor placówki.

Z myślą o potrzebach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, w Wolbromiu działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym podopieczni otrzymują pomoc z zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji. Jego wychowankami są osoby w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzieci zagrożone niepełnosprawnością oraz dotknięte zaburzeniami wieku rozwojowego.

Pierwsza Dama już dwukrotnie spotykała się z podopiecznymi placówki podczas swoich wizyt w Wolbromiu, a dzisiaj rozmawiała z wychowankami o ich codziennych aktywnościach, walentynkowych przedsięwzięciach, Lanym Poniedziałku, rozwijanych pasjach i zdolnościach czy wspólnych obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Tematem dyskusji Pierwszej Damy z Ewą Rosiek, dyrektor OREW, była integracja osób z niepełnosprawnościami z miejscową społecznością oraz problemy rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym troska rodziców w zaawansowanym wieku o zapewnienie opieki swoim dorosłym dzieciom. W odpowiedzi na potrzeby absolwentów OREW oraz innych dorosłych osób z niepełnosprawnościami powstało Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. W ośrodku starsi wychowankowie mogą uczestniczyć w programie aktywizacji zawodowej, zagospodarowywać czas wolny i korzystać z terapii, współdecydując o sobie i realizując marzenia w gronie przyjaciół i zaufanych opiekunów. Tam również funkcjonują mieszkania chronione, w których, pod okiem personelu mogą zamieszkać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami. 

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama w Wolbromiu Wielkanocne warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Wolbromiu

Spotkanie ze społecznością OREW w Wolbromiu - zdjęcie w treści artykułu

W strukturze PSONI koło w Wolbromiu  funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienne Centrum Aktywności, Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, a Platforma Self-adwokatów skupia osoby, które przy odpowiednim wsparciu zdobywają coraz większą samodzielność i zdolność do występowania we własnym imieniu oraz reprezentowania swoich własnych spraw. Panie podkreślały wartość udziału lokalnej młodzieży szkolnej w procesie integracji społecznej podopiecznych OREW, mówiły też o różnorodnych projektach i działaniach ośrodka dostosowanych do wieku i możliwości uczestników.

__________________________________________

OREW w Wolbromiu jest placówką pozarządową działającą od 2002 roku. Obecnie ma pod swoją opieką ponad 130 wychowanków.