11 grudnia 2020

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z podmiotami zaangażowanymi w zbiórkę darów zorganizowała kolejną edycję akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z podmiotami zaangażowanymi w zbiórkę darów zorganizowała kolejną edycję akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z podmiotami zaangażowanymi w zbiórkę darów zorganizowała kolejną edycję akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z podmiotami zaangażowanymi w zbiórkę darów zorganizowała kolejną edycję akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Świąteczno-noworoczne dary zostaną przekazane naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie

Świąteczno-noworoczne dary zostaną przekazane naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie

Świąteczno-noworoczne dary zostaną przekazane naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie

Transport składa się z artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, środków czystości, kołder, koców, ręczników, witamin i suplementów oraz maseczek ochronnych

Transport składa się z artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, środków czystości, kołder, koców, ręczników, witamin i suplementów oraz maseczek ochronnych

o2057730809.jpg
o1151962937.jpg
o844737497.jpg
o86845289.jpg
o159963600.jpg
o731188174.jpg
o970966394.jpg
o1700513293.jpg
o863069746.jpg

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z podmiotami zaangażowanymi w zbiórkę darów, zorganizowała kolejną edycję akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie” . Świąteczno-noworoczne dary zostaną przekazane naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie. – Pomoc ta jest przede wszystkim wyrazem naszego podziękowania za trwanie przez nich w polskości, za zachowanie polskiego ducha w miejscach ich zamieszkania – mówiła Pierwsza Dama podczas przygotowywania transportu.

Akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została zapoczątkowana w 2016 roku przez prywatnych darczyńców jako pomost pomiędzy Polonią mieszkającą na Zachodzie, a Polakami zamieszkującymi dawne Kresy Wschodnie. W kolejnych latach inicjatywę realizowano przy wsparciu spółek skarbu państwa, firm prywatnych i indywidualnych darczyńców.

Transport dotarł do polskiego Konsulatu we Lwowie, skąd dary zostaną rozdystrybuowane do dalszych okręgów, a z nich do polskich rodzin. Podczas przygotowywania transportu Małżonka Prezydenta podkreśliła, że w ciągu pięciu lat pomoc otrzymały tysiące osób z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji i Rumunii. – Zawsze były to niezwykle wzruszające, serdeczne i pełne rodzinnego ciepła spotkania – stwierdziła Małżonka Prezydenta, która w ramach akcji odwiedziła rodaków na Ukrainie w czerwcu ubiegłego roku.

Świąteczno-noworoczny transport składa się z artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, środków czystości, kołder, koców, ręczników, witamin i suplementów oraz maseczek ochronnych. Dary trafią do Polaków w okręgach lwowskim, winnickim, łuckim i kijowskim.

W latach 2016-2020 przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP odwiedzili w imieniu Pary Prezydenckiej około 60 miejscowości na Ukrainie, Litwie, Białorusi, w Mołdawii, Rumunii, Kazachstanie i Rosji. Przy wsparciu darczyńców, przekazano kilkadziesiąt ton żywności, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego.

Świąteczno-noworoczna akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie” - zdjęcie w treści artykułu

Świąteczno-noworoczna akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie” tradycyjnie odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas przygotowywania transportu Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski oraz Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej, Andrzej Papierz.

Wystąpienie Agaty Kornhauser-Dudy:

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To wyjątkowy czas dzielenia się dobrem. Czas przepełniony życzliwością, wdzięcznością i solidarnością. Taka też jest kolejna edycja akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Przez ostatnie pięć lat w jej ramach udało się dotrzeć do tysięcy Polaków mieszkających na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji i Rumunii. Zawsze były to niezwykle wzruszające, serdeczne i pełne rodzinnego ciepła spotkania. W tym roku akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ma nieco inny charakter. Pandemia koronawirusa przyniosła wiele trudności i ograniczeń. Tym bardziej jesteśmy ogromnie wdzięczni wraz z mężem wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy postanowili w tym roku włączyć się w tę akcję. Dziękujemy za ten piękny gest solidarności.

Tym razem, dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, pomoc trafi do naszych Rodaków mieszkających na Ukrainie. Pomoc ta jest przede wszystkim wyrazem naszego podziękowania za trwanie przez nich w polskości, za zachowanie polskiego ducha w miejscach ich zamieszkania. Mamy nadzieję, że te dary, które już niedługo do nich trafią sprawią im radość i dodadzą otuchy w tym trudnym czasie.

Świąteczno-noworoczna akcja „Pomoc Polakom na Wschodzie” - zdjęcie w treści artykułu nr 1