Menu rozwijane

14 października 2021

W ramach projektu edukacyjnego, podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole odwiedzili dzisiaj Pałac Prezydencki, który związany jest z osobą Fryderyka Chopina. Uczniowie zwiedzili siedzibę głowy państwa i spotkali się z Pierwszą Damą, patronką projektu „Szlakiem Fryderyka Chopina”.

Agata Kornhauser-Duda gościa w Kole w styczniu ubiegłego roku, kiedy podopieczni ośrodka przygotowali spektakl z okazji Dni Babci i Dziadka. Niespełna rok później młodzi ludzie odwiedzili Pierwszą Damę on-line, przyjmując zaproszenie do Warszawy na czas, gdy warunki związane z obostrzeniami wynikającymi z przeciwdziałania skutkom pandemii pozwolą na zorganizowanie wycieczki. Dzisiaj wyczekiwane spotkanie doszło do skutku i dzieci wraz z opiekunami miały okazję do rozmowy z Pierwszą Damą i zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego.

Szlakiem Fryderyka Chopina - zdjęcie w treści artykułu

Małżonka Prezydenta objęła honorowym patronatem projekt edukacyjny „Szlakiem Fryderyka Chopina” mający na celu zapoznanie młodych ludzi z osobą i twórczością słynnego kompozytora, popularyzację miejsc z nim związanych, budowanie tożsamości narodowej i uwrażliwianie podopiecznych ośrodka na piękno muzyki. Małżonka Prezydenta opowiedziała swoim gościom anegdoty o pierwszym publicznym koncercie małego pianisty. W obecnej siedzibie głowy państwa 24 lutego 1818 roku Fryderyk Chopin zagrał po raz pierwszy. Ośmioletni wówczas, genialny pianista wykonał jeden z koncertów fortepianowych W. Jíroveca. Pierwsza Dama pytała dzieci o ich udział w projekcie i wrażenia z wizyty w Warszawie.

Ponieważ w Sieni Wielkiej Pałacu prezentowany jest obecnie zwycięski wieniec dożynkowy Pierwsza Dama opowiedziała też o tegorocznych Dożynkach Prezydenckich i odbywającym się przy tej okazji konkursie. Podczas prezentacji wieńców występują zespoły ludowe, które obśpiewują i obtańcowują wieńce, przedstawiając efekt wielomiesięcznej pracy i tradycyjne pieśni.

Szlakiem Fryderyka Chopina - zdjęcie w treści artykułu nr 2

W trakcie spotkania Małżonka Prezydenta rozmawiała z dziećmi i młodzieżą o ich codziennych zajęciach w placówce, marzeniach, nauce i szkolnych przyjaźniach. Podczas wspólnego obiadu młodzi ludzie zaprezentowali znajomość etykiety poprawnego zachowania przy stole, opowiedzieli o wakacjach, zajęciach bibliotecznych, książkach i sporcie. Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Nauczyciela podopieczni ośrodka złożyli pedagogom życzenia, do których dołączyła Pierwsza Dama. – Najważniejsze, żeby nauczyciele odczuwali radość z pracy z Wami. Życzę, by tej radości mieli jak najwięcej – powiedziała.

Pedagodzy opowiedzieli o pracy placówki, turnusach rehabilitacyjnych i sukcesach dzieci. Ośrodek zajmuje się edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Może Cię zainteresować Rozmowa Pierwszej Damy z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole Koncert z okazji 200. rocznicy pierwszego publicznego występu Fryderyka Chopina
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (1)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (2)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (3)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (4)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (5)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (6)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (7)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (8)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (9)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (10)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (11)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (12)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (13)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (14)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (15)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (16)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (17)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (18)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (19)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (20)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (21)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (22)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (23)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (24)
Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w Pałacu Prezydenckim (25)
o368840266.jpg
o25422600.jpg
o455312882.jpg
o1457075404.jpg
o2011084289.jpg
o1505218808.jpg
o677082663.jpg
o1766174373.jpg
o1923772200.jpg
o1738492728.jpg
o632074855.jpg
o1218649037.jpg
o1330037178.jpg
o1684899768.jpg
o180666264.jpg
o1993258830.jpg
o1083127330.jpg
o254778387.jpg
o497876099.jpg
o871855255.jpg
o1644379897.jpg
o1947720898.jpg
o767600626.jpg
o843786348.jpg
o486000559.jpg